zeebenen op de stoomboot

zeebenen op de stoomboot Bingo Card
Preview

This bingo card has 25 words: bakboord, tragisch, het binnenvaartschip, de boeg, onderbrengen, de horizon, de kade, de kajuit, de opvarende, de koers, de kombuis, lossen, machtig, de sleepboot, afgezonderd, stuurboord, de vloot, het vrachtschip, aan wal, het zeiljacht, de aanvaring, afgezonderd, contact onderhouden, aan dek and het internaat.

⚠ This card has duplicate items: afgezonderd (2)

More like this:

ZeebenenBingo! | Woordenschat thema Zeebenen | Zeebenen | Foto knuffelbingo | Taalactief thema's 1 en 2 groep 6

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.