Serieus Request Bingo

Serieus Request Bingo Card
Preview

This bingo card has a free space and 24 words: Coen, Gerard, Domien, Haarlem, 2004, Een ramp zonder veel aandacht, Angst zaaien en wraak nemen., 36, Sander en Ramon, Jacqueline Govaert, Coen en Erik, Aidswezen, € 12.302.747,-, 1 op 5, Liberia, Oeganda, Colombia en Burundi, Stoppen van sterfte door malaria., Belangrijkste medicijnen voor de eerste hulp na seksueel geweld., € 915.955,-, Een vakopleiding en materialen voor een inkomen., Voorlichtingen geven om de taboe van seksueel geweld te doorbreken, Utrecht, 2008, Seksueel geweld tegen vrouwen tijdens oorlog, € 5.249.466,-, 500.000 and Congo, Sierra Leone en Syrië.

More like this:

Serieus Request Bingo | SnackWars | Bachelor Party | Software engineering begrippen | De Grote 3H1 Lockdown Bingo

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.