1A-20-mrt BINGO

1A-20-mrt BINGO Card
Preview

This bingo card has 25 words: Kat loopt door beeld van Mieke, Mieke gaat met dekentje op de bank zitten, Vogel van Apik te horen, Arpik gaat met vinger over camera, Noor haar internet loopt vast, Haiko spreekt (over slaapproblemen), Netanja stemt voor koffie bij mogelijke break, Gert moet op zijn tong bijten bij een woord van Haiko, Femke staart > 10 sec in de verte naar ergens links van haar, Ergens op beeld van Noor is iets overbelicht, David speelt advocaat van de duivel, Noor is schor of haar stem slaat over, Free!, Iemand loopt onaangekondigd weg en komt terug met koffie, Hannah wisselt van kleding tussendoor, “Kleine Michiel” komt in beeld, Het woord “psycholance” wordt genoemd, Hannah stuurt jou een persoonlijk berichtje, Gert en Noor beginnen te glimlachen bij elk woord van Michiel, Noor heeft laatste woord voordat we even weg gaan, Telefoon van Noor gaat af, Elsemiek spreekt adorerend over Arjan, Michiel stuurt link naar literatuur, Daisy vult een langere stilte die gevallen is and Anouk komt met een praktische oplossing.

More like this:

Zoek iemand die: | SVN Kerstbingo | Zoek een buur die... | Vrijwilligers BINGO! | Daniëlle & Lukas - the wedding

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.