Nautische uitdrukkingen bingo

Nautische uitdrukkingen bingo Card
Preview

This bingo card has 20 words: Koers houden, De wal keert het schip, Tussen de wal en het schip, In rustig vaarwater zitten, In iemands vaarwater zitten, De wind uit de zeilen nemen, De beste stuurlui staan aan wal, De boot missen, Schoon schip maken, Roeien met de riemen die we hebben, Zien waar het schip strand, Buiten de boot vallen, Tegen de stroom oproeien, Twee kapiteins op één schip, Overstag gaan, Het loopt de spuigaten uit, Een schot voor de boeg, Kant noch wal raken, Van wal steken and Verzeild raken.

More like this:

Nautische uitdrukkingen bingo | Eerstejaars C4 sturen | Zeebenen | Woordenschat blok 6 deel 2 | Taal

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.