AFC Bingo

AFC Bingo Card
Preview

This bingo card has 8 images and 8 words: sinds ik bij AFC zit heb ik grijze haren gekregen, Ben je echt al uitgeweest in Leuven als je nog nooit van de trap van de bierkelder bent gevallen?, Ik heb gekust met iemand van team ER, Ik heb ooit Yoghurt op mijn laptop gemorst en uit al mijn poorten moeten zuigen om mijn laptop te redden, Ieren kunnen goed dansen met de heupen, Iemand kan heel goed radio gaga zingen en dansen, Iemand heeft de eerste avond op het huis een spauwke gelegd and Ik heb ooit met nog 9 andere kerel op iemand zijn kop liggen pissen #hetmochtvandekerel #geendruk.

More like this:

AFC Bingo | Bingo | Bingo | Welkom Welkom op het Evaluatiemoment | Chufi

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.