מזל טוב יונה וצורית

מזל טוב יונה וצורית Bingo Card
Preview

This bingo card has a free space and 16 words: בית הגלגלים, דודה שלומית ויעל, צ'לו ופסנתר, בפארקים, קיבוץ לביא, רייס, 8, ליל תענית אסתר, בית הכרם, זאת חנוכה, 9 ימים, שכונת נח"ל בקיבוץ לביא, מדרשת באר - ירוחם, אסותא, קדרית and חיל מודיעין.

More like this:

יום הולדת אושר ואורי | חנוכה אצל החוביצים | Hanukka Spectory Bingo | יחידה 1 תל אביב -עיר ליד ים | Hanukka Spectory Bingo

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.