Kick-off 3OR BINGO!

Kick-off 3OR BINGO! Bingo Card
Preview

This bingo card has 16 words: Kat in beeld, Praten met microfoon uit, Iemand zit te appen, Internet vertraging, Volledige vastloper, "unieke samenwerking", Iemand gebruikt het applaus-knopje, "krachten gebundeld", "uitzonderlijke tijden", Mensen praten door elkaar heen, Het geluid echoot, "We wachten nog even tot iedereen er is", "Kunnen jullie mijn scherm zien?", Kind in beeld, "Nee, ga jij maar eerst" and Iemand steekt het handje op.

More like this:

MEET | Studiedag PBS online | Bingo | Bingo | Corona-zoom bingo

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.