KENMERKENDE ASPECTEN BINGO CSE a

KENMERKENDE ASPECTEN BINGO CSE a Bingo Card
Preview

This bingo card has 65 words: eigen ka, Het streven van vorsten naar absolute macht, Wereldwijde handelscontacten, handelskapitalisme en het begin van een wereldeconomie, Voortschrijdende democratisering, met deelname van steeds meer mannen en vrouwen aan het politiek proces., Voortbestaan van het ancien régime met pogingen om het vorstelijk bestuur op eigentijdse verlichte wijze vorm te geven (verlicht absolutisme), Uitbouw van de Europese overheersing, met name in de vorm van plantagekoloniën en de daarmee verbonden trans-Atlantische slavenhandel, en de opkomst van het abolitionisme, Rationeel optimisme en ‘’verlicht denken’’ dat werd toegepast op alle terreinen van de samenleving: godsdienst, politiek, economie en sociale verhoudingen, Opkomst van de politiek-maatschappelijke stromingen: nationalisme, liberalisme, socialisme, confessionalisme, feminisme., Het veranderende mens- en wereldbeeld van de Renaissance en het begin van een nieuwe wetenschappelijke belangstelling, Het conflict in de Nederlanden dat resulteerde in de stichting van een Nederlandse staat, Het begin van Europese overzeese expansie, Discussies over de sociale kwestie, De wetenschappelijke revolutie, De opkomst van emancipatiebewegingen, De moderne vorm van imperialisme die verband hield met de industrialisatie, De industriële revolutie die in de westerse wereld de basis legde voor een industriële samenleving., De protestantse reformatie die splitsing van de christelijke kerk in West-Europa tot gevolg had, De hernieuwde oriëntatie op het erfgoed van de klassieke oudheid, De democratische revoluties in westerse landen met als gevolg discussies over grondwetten, grondrechten en staatsburgerschap, De bijzondere plaats in staatkundig opzicht en de bloei in economisch en cultureel opzicht van de Nederlandse Republiek, Verwoestingen op niet eerder vertoonde schaal door massavernietigingswapens en de betrokkenheid van de burgerbevolking bij oorlogvoering., De crisis van het wereldkapitalisme., Vormen van verzet tegen het West-Europese imperialisme., Het in praktijk brengen van de totalitaire ideologieën communisme en fascisme / nationaal-socialisme., De rol van moderne propaganda- en communicatiemiddelen en vormen van massaorganisatie., Het voeren van twee wereldoorlogen., Racisme en discriminatie die leidden tot genocide, in het bijzonder op de joden., De Duitse bezetting van Nederland., De dekolonisatie maakte een eind aan de westerse hegemonie in de wereld., De verdeling van de wereld in twee ideologische blokken in de greep van een wapenwedloop en de daaruit voortvloeiende dreiging van een atoomoorlog., De toenemende westerse welvaart die vanaf de jaren zestig van de twintigste eeuw aanleiding gaf tot ingrijpende sociaal-culturele veranderingsprocessen., De eenwording van Europa., De ontwikkeling van pluriforme en multiculturele samenlevingen., De bijzondere plaats in staatkundig opzicht en de bloei in economisch en cultureel opzicht van de Nederlandse Republiek, De crisis van het wereldkapitalisme., De dekolonisatie maakte een eind aan de westerse hegemonie in de wereld., De democratische revoluties in westerse landen met als gevolg discussies over grondwetten, grondrechten en staatsburgerschap, De Duitse bezetting van Nederland., De eenwording van Europa., De hernieuwde oriëntatie op het erfgoed van de klassieke oudheid, De industriële revolutie die in de westerse wereld de basis legde voor een industriële samenleving., De moderne vorm van imperialisme die verband hield met de industrialisatie, De ontwikkeling van pluriforme en multiculturele samenlevingen., De opkomst van emancipatiebewegingen, De protestantse reformatie die splitsing van de christelijke kerk in West-Europa tot gevolg had, De rol van moderne propaganda- en communicatiemiddelen en vormen van massaorganisatie., De toenemende westerse welvaart die vanaf de jaren zestig van de twintigste eeuw aanleiding gaf tot ingrijpende sociaal-culturele veranderingsprocessen., De verdeling van de wereld in twee ideologische blokken in de greep van een wapenwedloop en de daaruit voortvloeiende dreiging van een atoomoorlog., De wetenschappelijke revolutie, Discussies over de sociale kwestie, Het begin van Europese overzeese expansie, Het conflict in de Nederlanden dat resulteerde in de stichting van een Nederlandse staat, Het in praktijk brengen van de totalitaire ideologieën communisme en fascisme / nationaal-socialisme., Het streven van vorsten naar absolute macht, Het veranderende mens- en wereldbeeld van de Renaissance en het begin van een nieuwe wetenschappelijke belangstelling, Het voeren van twee wereldoorlogen., Opkomst van de politiek-maatschappelijke stromingen: nationalisme, liberalisme, socialisme, confessionalisme, feminisme., Racisme en discriminatie die leidden tot genocide, in het bijzonder op de joden., Rationeel optimisme en ‘’verlicht denken’’ dat werd toegepast op alle terreinen van de samenleving: godsdienst, politiek, economie en sociale verhoudingen, Uitbouw van de Europese overheersing, met name in de vorm van plantagekoloniën en de daarmee verbonden trans-Atlantische slavenhandel, en de opkomst van het abolitionisme, Verwoestingen op niet eerder vertoonde schaal door massavernietigingswapens en de betrokkenheid van de burgerbevolking bij oorlogvoering., Voortbestaan van het ancien régime met pogingen om het vorstelijk bestuur op eigentijdse verlichte wijze vorm te geven (verlicht absolutisme), Voortschrijdende democratisering, met deelname van steeds meer mannen en vrouwen aan het politiek proces., Vormen van verzet tegen het West-Europese imperialisme. and Wereldwijde handelscontacten, handelskapitalisme en het begin van een wereldeconomie.

⚠ This card has duplicate items: Het streven van vorsten naar absolute macht (2), Wereldwijde handelscontacten, handelskapitalisme en het begin van een wereldeconomie (2), Voortschrijdende democratisering, met deelname van steeds meer mannen en vrouwen aan het politiek proces. (2), Voortbestaan van het ancien régime met pogingen om het vorstelijk bestuur op eigentijdse verlichte wijze vorm te geven (verlicht absolutisme) (2), Uitbouw van de Europese overheersing, met name in de vorm van plantagekoloniën en de daarmee verbonden trans-Atlantische slavenhandel, en de opkomst van het abolitionisme (2), Rationeel optimisme en ‘’verlicht denken’’ dat werd toegepast op alle terreinen van de samenleving: godsdienst, politiek, economie en sociale verhoudingen (2), Opkomst van de politiek-maatschappelijke stromingen: nationalisme, liberalisme, socialisme, confessionalisme, feminisme. (2), Het veranderende mens- en wereldbeeld van de Renaissance en het begin van een nieuwe wetenschappelijke belangstelling (2), Het conflict in de Nederlanden dat resulteerde in de stichting van een Nederlandse staat (2), Het begin van Europese overzeese expansie (2), Discussies over de sociale kwestie (2), De wetenschappelijke revolutie (2), De opkomst van emancipatiebewegingen (2), De moderne vorm van imperialisme die verband hield met de industrialisatie (2), De industriële revolutie die in de westerse wereld de basis legde voor een industriële samenleving. (2), De protestantse reformatie die splitsing van de christelijke kerk in West-Europa tot gevolg had (2), De hernieuwde oriëntatie op het erfgoed van de klassieke oudheid (2), De democratische revoluties in westerse landen met als gevolg discussies over grondwetten, grondrechten en staatsburgerschap (2), De bijzondere plaats in staatkundig opzicht en de bloei in economisch en cultureel opzicht van de Nederlandse Republiek (2), Verwoestingen op niet eerder vertoonde schaal door massavernietigingswapens en de betrokkenheid van de burgerbevolking bij oorlogvoering. (2), De crisis van het wereldkapitalisme. (2), Vormen van verzet tegen het West-Europese imperialisme. (2), Het in praktijk brengen van de totalitaire ideologieën communisme en fascisme / nationaal-socialisme. (2), De rol van moderne propaganda- en communicatiemiddelen en vormen van massaorganisatie. (2), Het voeren van twee wereldoorlogen. (2), Racisme en discriminatie die leidden tot genocide, in het bijzonder op de joden. (2), De Duitse bezetting van Nederland. (2), De dekolonisatie maakte een eind aan de westerse hegemonie in de wereld. (2), De verdeling van de wereld in twee ideologische blokken in de greep van een wapenwedloop en de daaruit voortvloeiende dreiging van een atoomoorlog. (2), De toenemende westerse welvaart die vanaf de jaren zestig van de twintigste eeuw aanleiding gaf tot ingrijpende sociaal-culturele veranderingsprocessen. (2), De eenwording van Europa. (2), De ontwikkeling van pluriforme en multiculturele samenlevingen. (2)

More like this:

Kenmerkende Aspecten Bingo | KENMERKENDE ASPECTEN BINGO D | Kenmerkende Aspecten BINGO | Kenmerkende aspecten BINGO C | Kenmerkende Aspecten BINGO

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.