ALV Bingo

ALV Bingo Card
Preview

This bingo card has 30 words: Aspi is zonder het te melden afwezig, dispuut X neemt verkeersbord mee en wordt gebrast, Aspi is te laat, Aspi kent dispuutslied niet, Heliossjaars zingt het gaudeamus verkeerd, Alles loopt met meer dan 30 minuten uit, aspi's overspoelen janskerkhof, Iemand vergeet zijn/haar microfoon uit te zetten, Je 3e alcoholische consumptie (bier/wijn etc.) is op., Mevrouw de Ab actis verbetert iemand met haar oneindige wijsheid., Mevrouw de Ab actis leest een brief voor in een onverstaanbaar accent., De praeses zegt iets over hoe moeilijk iedereen het wel niet heeft met corona, Er gaat iets fout met het beeld/geluid vanuit de soc, Een groepje heeft hun camera aan maar houdt zich duidelijk niet aan de maaregelen, Iemand vergeet zijn/haar microfoon uit te zetten., Aspi bedankt niet voor het woord maar wordt niet verbeterd, Aspi is niet in gepaste kledij, Orion misdraagt zich, Er wordt scribble gespeeld, Iemands moeder belt; er moet meer gedronken worden, De Farizeeër grijpt in, De pebel spreekt mensen aan op hun gedrag, Er wordt een lichting ingeslagen die groter is dan 5, Iemand op de soc draagt een NSU mondkapje, Een paar aspi's denken dat het grappig is alsnog te zingen terwijl dat niet mag, Er valt een ongemakkelijke stilte omdat er gewacht moet worden op aspi's, Oekele en/of Demus is op vakantie gegaan, Aspi is dronken of komt zo over, De jongste aspi wordt ingeslagen, De oudste aspi wordt ingeslagen and Er wordt via chat/ microfoon geklaagd over het gedrag van een aspi.

More like this:

ALV Bingo | Werklabo-bingo | alv-bingo | Werklabo-bingo | Bingo ABA

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.