Emmet Bingo

Emmet Bingo Card
Preview

This bingo card has a free space and 24 words: Thích anime Hero acamedia, Đã đi nước ngoài, Có thể sử dụng bảng Morse, Đã xuất hiện trên truyền hình, có bằng Ielts, có thể ngủ 12 tiếng liền, là con út trong nhà, có thể chơi bóng rổ ️🏀, có thể trò chuyện đơn giản bằng 1 ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh, Fan của Disney, Có nuôi thú cưng, là con thứ trong nhà, có hình xăm, có theo 1 tôn giáo, không thể sống 1 ngày thiếu ☕, Thích Kpop, tập thể dục mỗi ngày, là đứa con lớn nhất trong nhà, cao trên 1m75, thuận tay trái, thích cơm tấm, Học đại học Tôn Đức Thắng, không thích ăn 🥗🥒🥕 and có thể chơi 1 nhạc cụ.

More like this:

An Binh | Phương An's bingo | Vietnamese Bingo | Đây là ai | EY Business Consulting Bingo

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.