Wat zie je

Wat zie je Bingo Card
Preview

This bingo card has 20 words: Bagatelliseren, verzachten, on-invoelend, te lief, ongeïnterresseerd, geeft niks, geen ruimte voor emoties, is maar een momentopname, Free!, meehuilen, ik ben alleen maar de boodschapper he, volgende keer beter, hoe vond je het zelf, Och wat sneu, oneindig ruimte voor emotie, Kop op, je kan het, Gelukkig gaat het in de praktijk wel goed, je had vast je dag niet, het was ook gewoon niet goed and is dit vak wel iets voor jou?.

More like this:

Hiep hiep hoera | Defensie vega bingo terwijl je de eerste hap Chef Martin neemt | Drienerlooo Bingooo | AFSCHEIDSBINGO | Drienerlooo Bingooo

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.