Tiền là tiên là phật

Tiền là tiên là phật Bingo Card
Preview

This bingo card has a free space and 24 words: Mua quần áo nhưng không mặc, Nộp tiền oan cho Pikachu, Đăng ký Netflix mà deadline đè nửa tháng không mở, Mơ ước thắng sổ xố, Yêu/ Chơi/ Là Rich Kid, Ngủ mơ lương về, Mua sách về trưng, Vừa mua đồ xong thì sale, Đi ăn quán không nhận ck mà ko mang tiền mặt, Cống tiền lì xì định kỳ cho mommy, Gym membership nhưng không tập, Mua nhầm hàng pha ke, Mua đồ quên trả tiền, Lúc đi hết mình lúc về hết tiền, Mua xong thấy có shop bán rẻ hơn, Nhặt được tiền ngoài đường, Làm rơi tiền trong đau thương, Thấy tiền trong túi tình cờ, Đi làm bị bùng lương, Tiền lì xì nhiều bất ngờ, Thu tiền các bạn trong lớp, Vay tiền đu idol, Bị móc túi and Bị scam trên mạng.

More like this:

Tài chính doanh nghiệp 63B | Tài chính doanh nghiệp 63B | Phương An's bingo | Anh Chi Em có ... | Kinro Kansha

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.