verzorgingsstaat 4H

verzorgingsstaat 4H Bingo Card
Preview

This bingo card has 49 words: Free!, verzorgingsstaat, reguleringsmechanismen, overheid, markt, particulier initiatief, liberalisme, eigen verantwoordelijkheid, socialisme, naastenliefde, solidariteit, christen democratie, gelijkheid, vrijheid, marktwerking, mantelzorg, 1874, ouders, Verzorgingsstaat, Overheid, Markt, Gelijkheid, Sociaal democraten, Vrijheid, Liberalen, Solidariteit en naastenliefde, Christendemocraten, Mantelzorg, 1874, (schoon)ouders, Overheidsingrepen, Arbeidersbeweging en beschavingsoffensief., Sociale cohesie, Sociale grondrechten, Sociaal minimum, Bijstandsuitkering, Solidariteitsbeginsel, participatiewet, Werknemersverzekeringen, Volksverzekeringen, Sociale voorzieningen, Sociale verzekeringen, Eigen risico, Stelsel van sociale zekerheid, 1901, Startkwalificatie (mbo2, havo of vwo diploma), Sociale ongelijkheid, Nivelleren and Vergrijzing.

⚠ This card has duplicate items: 1874 (2)

More like this:

verzorgingsstaat 3.1 tm 3.4 | Verzorgingsstaat Bingo | Verzorgingsstaat begrippen P1&2 | 3.1 tm 3.4 met vraag/antwoord Bingo | 3.1 tm 3.4 met vraag/antwoord Bingo verzorgingsstaat

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.