Bingo NT2

Bingo NT2 Bingo Card
Preview

This bingo card has 16 words: Dit weekend is Caitlin jarig. Feliciteer haar op Whatsapp! :-), Maak een gesprekje met een Nederlander over het weer., Kijk naar een Nederlands TV-programma., Schrijf op wat je in het weekend gaat doen., Eet een stroopwafel. Stuur een foto in de Whatsapp-groep. ;-), Welk feest is er op 27 april?, Schrijf een zin met het woord 'klacht'., Luister naar een gesprek van Nederlandse mensen. Schrijf 3 nieuwe woorden op., Hoeveel mensen wonen er in Roosendaal? Zoek op Google., Luister naar een Nederlands liedje., Hoeveel kinderen heeft de koning?, Wat is je favoriete muziek?, Welke Netflix-tip geef je aan de klas?, Welk eten in Nederland vind je lekker?, Wat doe je als je 1 miljoen euro wint in de loterij? and Wat vind je leuk in Nederland?.

More like this:

Bingo NT2 | vakantie bingo | Vizit Bingo | uit eten | SchrijfBingo Zomer

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.