Zoek iemand die...

Zoek iemand die... Bingo Card
Preview

This bingo card has a free space and 89 words: dezelfde sport leuk vindt., dezelfde huisdier heeft., in dezelfde klas zit als jij., hetzelfde eten lekker vindt., begint met dezelfde voorletter., een hond heeft als huisdier., dezelfde kleur sokken heeft., dezelfde hobby's heeft., graag naar buiten gaat., in de horeca werkt., veel sport., dezelfde leeftijd heeft., ouder is dan 18., dezelfde kleur schoenen heeft., rekenen leuk vindt., graag aan het tekenen is., graag aan het lezen is., naar dezelfde muziek luistert., in dezelfde maand is geboren., leerkracht wil worden., graag een gesprek aangaat., dezelfde eigenschappen heeft., hetzelfde geluksgetal heeft., graag in de tuin bezig is., op zichzelf woont., bij de ouders wonen., linkshandig zijn., rechtshandig zijn., op dansen zitten., een paard hebben., graag hardlopen., goed kan zingen., een Samsung hebben., in dezelfde stad woont., tweeling is., een kat als huisdier heeft., hockey speelt., gitaar speelt., werkt als oppasser., hiervoor een andere studie heeft gedaan., broertje(s) heeft., een goudvis heeft., een slang als huisdier heeft., een rood shirt aan heeft., in een andere klas zit., zusje(s) heeft., bij de plus werkt., graag aan het muziek maken is., bij de Dirk werkt., een cavia heeft als huisdier., een hamster heeft als huisdier., een rat heeft als huisdier., van de zomer houdt., van de zon houdt., van de winter houdt., van de lente houdt., graag aan het koken is., uitkijkt naar dit jaar., in de winter jarig is., in de zomer jarig is., van de herfst houdt., met de bus naar school gaat., al bekend is binnen de Thomas More., in de herfst jarig is., trompet kan spelen., een N in haar naam heeft., een D in haar naam heeft., een I in haar naam heeft, een Iphone hebben., taal een leuk vak vindt., spelling een leuk vak vindt., aardrijkskunde een leuk vak vindt., geschiedenis een leuk vak vindt., muziek een leuk vak vindt., beeldende vorming een leuk vak vindt., natuur een leuk vak vindt., in de lente jarig is., met de scooter naar school gaat., met de trein naar school gaat., met de metro naar school gaat., al eens voor de klas heeft gestaan., met de tram naar school gaat., dezelfde kledingstijl heeft., graag tv kijkt., graag muziek luistert., een ketting draagt., piano kan spelen., met de fiets naar school gaat. and bij de Jumbo werkt..

More like this:

Zoek iemand die... | Zoek iemand die... | Zoek iemand die... | Zoek iemand die... | Zoek iemand die...

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.