Muzikale Bingo

Muzikale Bingo Card
Preview

This bingo card has a free space and 32 words: Daar was laatst een meisje loos, My Bonnie is over the ocean, Daar bij de molen, Ik heb genoeg van jou, Knaapje zag een roosje staan, Faria, De winter is vergangen, Door de bossen door de heide, Hela gij bloempje, Ons bootje, Hoog op de gele wagen, Kom mee naar buiten allemaal, Mij Sarie Mareis, Onder moeders paraplu, Ontwaakt, ontwaakt!, Jan, Pier, Tjoris en Corneel, Altijd is Kortjakje ziek, Roodborstje tikt, Mama, 'k wil een man hé, Grote klokken zeggen tiktak, Heb je wel gehoord van de zevensprong, Vader Jacob, Tussen Keulen en Parijs, Hop Marianneke, In Holland staat een huis, Advocaatje, Twee emmertjes water halen, Boer wat zeg je vm kippen, Zeg ken jij de mosselman, 'k zag 2 beren, Berend Botje and Jan huigen in de ton.

More like this:

Muzikale Bingo | Muzikale Bingo | Muzikale bingo | Muzikal Bingo | Muzikale Bingo

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.