Föreläsningsbingo!

Föreläsningsbingo! Bingo Card
Preview

This bingo card has a free space and 29 words: Ppt/projektorn slutar fungera, Henrik är tyst lite för länge, Henrik berättar en anekdot om väljarbeteenden, Någon knäcker en energidricka, Henrik säger att alla borde vara rösträknare någon gång, Rasten är mindre än 15min, Någon är sen, Henrik byter bild för snabbt, Henrik säger orden "val" och "väljare", Henrik pratar om sin egen forskning, Andreas Norlén är på föreläsningen, Någon ställer en fråga som Henrik inte kan svara på, Någon suckar för att den inte hinner anteckna, Henrik pekar på projektorduken, "Kan ni det här?", Henrik pratar om hur mycket jobb det är att göra en valundersökning, "Vi har en valundersökning liggande/i skjortärmen!", Henrik hänger på talarstolen, Henrik köper en kaffe på rasten, Henrik berättar om sin midsommar, Henrik läser av texten i en lag/grundlag, Henrik vankar fram och tillbaka, Rasten börjar 11:00, Någon berättar en anekdot, Henrik får en redig applåd efter FL, Det finns frågetecken kring seminariet, Rasten börjar innan 11:00, Rasten börjar efter 11:00 and LEVIATHAN.

More like this:

SvenskaFans Podd-Bingo | Fredriks Bingobricka | SKILLSSTYRELSE-BINGO | Cicilando Bingo | Cicilando Bingo

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.