Untitled Bingo

Untitled Bingo Card
Preview

This bingo card has 120 words: Free!, Persoonsvorm, Infinitief, Nederlands, Fictie, Non-fictie, Spanning, Verhaal, Poëzie, Strofe, Informeren, Mening, Feit, Thema, Vermaken, Amuseren, Leesboek, Strip, Film, televisieserie, verhaal, voltooid deelwoord, werkwoord, grammatica, lezen, spelling, taalschat, leesvaardigheid, schrijfvaardigheid, spreken, kijken, luisteren, over taal, gedicht, werkwoordelijk gezegde, tijdproef, getalproef, zinsontleding, onderwerp, getal, persoon, tijd, vervoegen, spellingcontrole, enkelvoud, meervoud, eerste persoon, tweede persoon, tegenwoordige tijd, verleden tijd, ik-vorm, hele werkwoord, schoolwoorden, woordenboek, zoekwoord, trefwoord, grondvorm, titel, onderwerp, alinea, tussenkopjes, leesstrategie, leesdoel, zoekend lezen, oriënterend lezen, globaal lezen, grondig lezen, intensief lezen, studerend lezen, kritisch lezen, vraagteken, uitroepteken, punt, toonhoogte, volume, tempo, intonatie, proza, realistisch, argument, reden, verhaalsoorten, niet-realistisch, beoordelingswoorden, bibliotheek, fictiedossier, zinsdelen, 't ex kofschip, stam, aangepaste stam, klinker, medeklinker, hoofdletter, woordveld, spreekwoorden, uitdrukkingen, kernzin, toelichting, uitwerking, deelonderwerpen, oriënterend lezen, globaal lezen, woordweb, alfabet, ordenen, koepelwoorden, beeldspraak, letterlijk, figuurlijk, spanning, betrouwbaar, objectief, subjectief, aantrekkelijkheid, geheim, cliffhanger, homonieme woorden, inleiding, kern and slot.

⚠ This card has duplicate items: onderwerp (2), oriënterend lezen (2), globaal lezen (2)

More like this:

Nederlands | Trede 1 | Bingo Nederlands | Bingo Nederlands | Nederlands leerjaar 1 Basis

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.