CBA - Bingo

CBA - Bingo Card
Preview

This bingo card has a free space and 24 words: "Aandacht aandacht", "Ijskar staat voor de deur", "Muziek speelt door de intercom", "De bib zal sluiten over 15minuten", *om 10u lopen er nog mensen rond, hopeloos op zoek naar plaats*, *het belletje gaat af, maar er wordt niets gezegd ", *gratis fluostiften*, *promotie van frisdrank voor de deur*, "...nummerplaat...", *onverstaanbaar door de intercom*, *er zijn mensen de Afrika tentoonstelling aan het volgen*, "Nooduitgang", "...wordt aan de hoofdbalie gevraagd", "Dear people...", *de intercom wordt onderbroken voor ze uitgepraat zijn*, *de lichten worden prematuur gedoofd vlak na het aankondigen van de sluitingstijd*, "... Auto verplaatsen", *de rij voor de alma is langer dan de cafetaria groot is*, *iemand die een blikje drinkt wordt verzocht dit niet te doen*, *het kladpapier is op*, *er worden mensen verzocht niet tegen de balie te leunen*, "Er wordt gratis... Uitgedeeld', "...Dringend..." and *het is een man die in de intercom spreekt*.

More like this:

CBA - Bingo | Bingo AAC | Autisten Bingo Deel 2 | Herhaling woordenschat tot p. 34 | Aan het woord: tot 'Technologische ontwikkelingen'

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.