Groep 4 Taal

Groep 4 Taal Bingo Card
Preview

This bingo card has a free space and 11 words: het eindpunt (Tik de grond aan), ontdekken (draai een rondje), de rugzak (klap je handen achter je rug), de speurtocht (spring twee keer), verzamelen (zwaai je armen heen en weer), het probleem (hinkel drie keer op één been), stap voor stap (neem één stap naar achter en voren), het lunchpakket (stamp 2 keer met je voeten), de oplossing (klap twee keer), de aanwijzing (doe een dansje) and speuren (tik twee keer op jouw hoofd).

More like this:

Beweeg Bingo | Beweeg-Bingo | Blokfluitbingo | Klimmuur Bingo | DrankbakkenBINGO

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.