Boeken Lees Bingo

Boeken Lees Bingo Card
Preview

This bingo card has a free space and 24 words: Lees een boek over dieren, Lees hardop, Lees met een zaklamp in bed, Ga naar de bibliotheek, Lees een stripboek of stripverhaal, Lees een HEEL DIK boek, Lees op een zaterdag ochtend in bed, Neem je favoriete boek mee naar school, Lees samen met iemand een boek, Lees een boek over vakantie / op reis gaan, Lees voor aan je vader of moeder, Lees een boek buiten, Lees 20 minuten, Lees uit school vandaan, Haal bij de bibliotheek een boek over dino's, Vraag juf welk boek zij graag las vroeger en kijk of jij dat boek ook kunt gaan lezen, Lees na het eten, Lees een HEEL DUN boek, Schrijf een eigen boek van minimaal 2 bladzijden, Lees 10 minuten, Neem een boek mee in plaats van een Ipad, Lees liggend op je buik, Lees een oud boek van je vader of moeder and Lees op je favoriete plek in huis.

More like this:

Boeken Lees Bingo Groep 4/5 Juf Willemijn | Leesbingo | Klusklas Bingo Kaart | Lees..... | vakantie bingo

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.