Bingo 'Deel je leven'

Bingo 'Deel je leven' Bingo Card
Preview

This bingo card has a free space and 24 words: werkt op een school, heeft een stukje in Samenspel geschreven, heeft een konijn, woont tenminste drie hoog, heeft in een bakkerij gewerkt, houdt niet van vis, zit in het klusteam van de kerk, lievelings-kleur is groen, heeft een vouwfiets, heeft meer dan 200 boeken gelezen, komt op de fiets naar de kerk, verbouwt zijn eigen groente, is linkshandig, spreekt Fries, komt al vanaf zijn jeugd in de CTK, heeft een achtertuin, kan met zijn tong zijn neus aanraken, zit op school, drie of meer functies in de CTK vervult, heeft een boek geschreven, is naar Zuid-Amerika geweest, is jarig in september, heeft meer dan 20 landen bezocht and heeft vier of meer broers en/of zussen.

More like this:

Bingo 'Deel je leven' | Bingo 'Deel je leven' | Kennismakingsbingo ** Zoek iemand die... | Weekstart P3 | ICT-idee Tafels van 1 t/m 10

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.