woordenschat thema 3

woordenschat thema 3 Bingo Card
Preview

This bingo card has a free space and 24 words: de carnavals- kraker, troebel, in totaal, ingetogen, je generen, de pas- geborene, de vroedvrouw, behoefte hebben aan, de navelstreng, ingrijpen, iemand iets op de mouw spelden, de termiet, voordien, ln de kinder- schoenen staan, kokhalzen, gebruikelijk, verkrijgbaar, aanprijzen, het water loopt me in de mond, het alternatief, uit je bol gaan, de halfpipe, zo zout heb ik het nog nooit gegeten and de bouillon.

More like this:

Selfie Bingo! | Woordenschat thema 3 | Themawoorden taal thema 3 | Woordenschat | thema 8 Op reis

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.