KábazmiňujePayday 2TotodavejetoxickejSumipostujesynthwavedo #muzickaSkymaxnapíšešílenouhrubkuSumizmínílibovolnouSouls hruKábahypujeindiepíčovinuXanderpostujetrailer do#biografOfftopicdiskuze v#hejdameTyler sepřišelzeptat co simá koupitTotodavepíše došpatnýhokanáluNěkdo sikoupilnovou hruSumiuděláfanýsekXanderjetoxickejXanderuděláfanýsekPostižáckejinside jokenebomemýswinKoneRuděláfanýsekSumizmiňujesebevražduKábauděláfanýsekTotodavecitujePřáteléwinKoneRje toxickejVincencchce hrátnějakouhruSkymaxragequitNa voicekanálechje většinalidí AFKTotodaveeditujepříspěvekSkymaxpíše došpatnýhokanáluKábazmiňujePayday 2TotodavejetoxickejSumipostujesynthwavedo #muzickaSkymaxnapíšešílenouhrubkuSumizmínílibovolnouSouls hruKábahypujeindiepíčovinuXanderpostujetrailer do#biografOfftopicdiskuze v#hejdameTyler sepřišelzeptat co simá koupitTotodavepíše došpatnýhokanáluNěkdo sikoupilnovou hruSumiuděláfanýsekXanderjetoxickejXanderuděláfanýsekPostižáckejinside jokenebomemýswinKoneRuděláfanýsekSumizmiňujesebevražduKábauděláfanýsekTotodavecitujePřáteléwinKoneRje toxickejVincencchce hrátnějakouhruSkymaxragequitNa voicekanálechje většinalidí AFKTotodaveeditujepříspěvekSkymaxpíše došpatnýhokanálu

Daily Discord Bingo - Call List

(Print) Use this randomly generated list as your call list when playing the game. There is no need to say the BINGO column name. Place some kind of mark (like an X, a checkmark, a dot, tally mark, etc) on each cell as you announce it, to keep track. You can also cut out each item, place them in a bag and pull words from the bag.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
 1. Kába zmiňuje Payday 2
 2. Totodave je toxickej
 3. Sumi postuje synthwave do #muzicka
 4. Skymax napíše šílenou hrubku
 5. Sumi zmíní libovolnou Souls hru
 6. Kába hypuje indie píčovinu
 7. Xander postuje trailer do #biograf
 8. Offtopic diskuze v #hejdame
 9. Tyler se přišel zeptat co si má koupit
 10. Totodave píše do špatnýho kanálu
 11. Někdo si koupil novou hru
 12. Sumi udělá fanýsek
 13. Xander je toxickej
 14. Xander udělá fanýsek
 15. Postižáckej inside joke nebo memýs
 16. winKoneR udělá fanýsek
 17. Sumi zmiňuje sebevraždu
 18. Kába udělá fanýsek
 19. Totodave cituje Přátelé
 20. winKoneR je toxickej
 21. Vincenc chce hrát nějakou hru
 22. Skymax rage quit
 23. Na voice kanálech je většina lidí AFK
 24. Totodave edituje příspěvek
 25. Skymax píše do špatnýho kanálu