nachtslotwaardeboterbij devisdeverdachteinbraakalarmcommissarisverblindentevergeefsop zijnhoedehettoevalhij kanme niksmakenafkeerpopulairfiguurvan ietsop dehoogtezijnhaarfijnonervareniets op jekerfstokhebbenervarensmaragdinhoudhet niet opiemandbegrepenhebbenvoorliefdewijkagentfanatiekrobijnplannennachtslotwaardeboterbij devisdeverdachteinbraakalarmcommissarisverblindentevergeefsop zijnhoedehettoevalhij kanme niksmakenafkeerpopulairfiguurvan ietsop dehoogtezijnhaarfijnonervareniets op jekerfstokhebbenervarensmaragdinhoudhet niet opiemandbegrepenhebbenvoorliefdewijkagentfanatiekrobijnplannen

Untitled Bingo - Call List

(Print) Use this randomly generated list as your call list when playing the game. There is no need to say the BINGO column name. Place some kind of mark (like an X, a checkmark, a dot, tally mark, etc) on each cell as you announce it, to keep track. You can also cut out each item, place them in a bag and pull words from the bag.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
 1. nachtslot
 2. waarde
 3. boter bij de vis
 4. de verdachte
 5. inbraakalarm
 6. commissaris
 7. verblinden
 8. tevergeefs
 9. op zijn hoede
 10. het toeval
 11. hij kan me niks maken
 12. afkeer
 13. populair
 14. figuur
 15. van iets op de hoogte zijn
 16. haarfijn
 17. onervaren
 18. iets op je kerfstok hebben
 19. ervaren
 20. smaragd
 21. inhoud
 22. het niet op iemand begrepen hebben
 23. voorliefde
 24. wijkagent
 25. fanatiek
 26. robijn
 27. plannen