detijdklokdesmaragdhaarfijninsnoerenpopulairdeverdachtederechercheuroverstaggaanervarendeinhoudhetnachtslotverblindenbijbehorendboterbij devisdevoorliefdeplannendestijlheersenderobijnop zijnhoededewaardeuiterlijkdusdanigdeomvangovereenkomstigdewijkagenthetfiguurtevergeefsinnerlijkiets op jekerfstokhebbendeedelsteenhet niet opiemandbegrepenhebbenhij kanmij niksmakenalvorenshetkorsetopslaandemodegrilzwierigbevestigenvan ietsop dehoogtezijnfanatiekdecommissarishetinbraakalarmdejarenzestigdemodeontwerperhettoevaldeafkeeronervarendetijdklokdesmaragdhaarfijninsnoerenpopulairdeverdachtederechercheuroverstaggaanervarendeinhoudhetnachtslotverblindenbijbehorendboterbij devisdevoorliefdeplannendestijlheersenderobijnop zijnhoededewaardeuiterlijkdusdanigdeomvangovereenkomstigdewijkagenthetfiguurtevergeefsinnerlijkiets op jekerfstokhebbendeedelsteenhet niet opiemandbegrepenhebbenhij kanmij niksmakenalvorenshetkorsetopslaandemodegrilzwierigbevestigenvan ietsop dehoogtezijnfanatiekdecommissarishetinbraakalarmdejarenzestigdemodeontwerperhettoevaldeafkeeronervaren

Groep 6 BINGOOOO - Call List

(Print) Use this randomly generated list as your call list when playing the game. There is no need to say the BINGO column name. Place some kind of mark (like an X, a checkmark, a dot, tally mark, etc) on each cell as you announce it, to keep track. You can also cut out each item, place them in a bag and pull words from the bag.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
 1. de tijdklok
 2. de smaragd
 3. haarfijn
 4. insnoeren
 5. populair
 6. de verdachte
 7. de rechercheur
 8. overstag gaan
 9. ervaren
 10. de inhoud
 11. het nachtslot
 12. verblinden
 13. bijbehorend
 14. boter bij de vis
 15. de voorliefde
 16. plannen
 17. de stijl
 18. heersen
 19. de robijn
 20. op zijn hoede
 21. de waarde
 22. uiterlijk
 23. dusdanig
 24. de omvang
 25. overeenkomstig
 26. de wijkagent
 27. het figuur
 28. tevergeefs
 29. innerlijk
 30. iets op je kerfstok hebben
 31. de edelsteen
 32. het niet op iemand begrepen hebben
 33. hij kan mij niks maken
 34. alvorens
 35. het korset
 36. opslaan
 37. de modegril
 38. zwierig
 39. bevestigen
 40. van iets op de hoogte zijn
 41. fanatiek
 42. de commissaris
 43. het inbraakalarm
 44. de jaren zestig
 45. de modeontwerper
 46. het toeval
 47. de afkeer
 48. onervaren