thứsáungàymaiconcáighếthứbatuầnconheoconchócontrongconcừunôngtrạihômnaydướitrêncongấuthứbảythứnămthứhainhàthứchủnhậtconvịtconthứsáungàymaiconcáighếthứbatuầnconheoconchócontrongconcừunôngtrạihômnaydướitrêncongấuthứbảythứnămthứhainhàthứchủnhậtconvịtcon

Lớp 1 Lô Tô - Call List

(Print) Use this randomly generated list as your call list when playing the game. There is no need to say the BINGO column name. Place some kind of mark (like an X, a checkmark, a dot, tally mark, etc) on each cell as you announce it, to keep track. You can also cut out each item, place them in a bag and pull words from the bag.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
 1. thứ sáu
 2. ngày mai
 3. con gà
 4. cái ghế
 5. thứ ba
 6. tuần
 7. con heo
 8. con chó
 9. con dê
 10. ở trong
 11. con cừu
 12. nông trại
 13. hôm nay
 14. ở dưới
 15. ở trên
 16. con gấu
 17. thứ bảy
 18. thứ năm
 19. thứ hai
 20. nhà
 21. thứ tư
 22. chủ nhật
 23. con vịt
 24. con bò