trêntrongconnôngtrạicontuầnthứhaingàymaithứcongấudướiconvịtconconchóhômnayconcừuchủnhậtcáighếthứsáuthứbảythứnămconheothứbanhàtrêntrongconnôngtrạicontuầnthứhaingàymaithứcongấudướiconvịtconconchóhômnayconcừuchủnhậtcáighếthứsáuthứbảythứnămconheothứbanhà

Lớp 1 Lô Tô - Call List

(Print) Use this randomly generated list as your call list when playing the game. There is no need to say the BINGO column name. Place some kind of mark (like an X, a checkmark, a dot, tally mark, etc) on each cell as you announce it, to keep track. You can also cut out each item, place them in a bag and pull words from the bag.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
 1. ở trên
 2. ở trong
 3. con gà
 4. nông trại
 5. con dê
 6. tuần
 7. thứ hai
 8. ngày mai
 9. thứ tư
 10. con gấu
 11. ở dưới
 12. con vịt
 13. con bò
 14. con chó
 15. hôm nay
 16. con cừu
 17. chủ nhật
 18. cái ghế
 19. thứ sáu
 20. thứ bảy
 21. thứ năm
 22. con heo
 23. thứ ba
 24. nhà