hoogbouwwijkensuburbsCBDurbanisatie19e-eeuwsewijkencompactestadherstructureringprimatecitymegastadopbouwvan destadkrottenwijkenNederlandbinnenstadVinex-wijkenverstedelijkingsgraadrenovatiestedelijknetwerkagglomeratiewoningdichtheidverzorgingsgebiedsaneringstadsgewestFree!GroeneHartstedelijkgebiedhoofdstadverkeerRandstadvoorzieningenniveausuburbanisatiestedenstadverstedelijkingstempowereldstadlaagbouwwijkenhoogbouwwijkensuburbsCBDurbanisatie19e-eeuwsewijkencompactestadherstructureringprimatecitymegastadopbouwvan destadkrottenwijkenNederlandbinnenstadVinex-wijkenverstedelijkingsgraadrenovatiestedelijknetwerkagglomeratiewoningdichtheidverzorgingsgebiedsaneringstadsgewestFree!GroeneHartstedelijkgebiedhoofdstadverkeerRandstadvoorzieningenniveausuburbanisatiestedenstadverstedelijkingstempowereldstadlaagbouwwijken

Hoofdstuk 3 - Call List

(Print) Use this randomly generated list as your call list when playing the game. There is no need to say the BINGO column name. Place some kind of mark (like an X, a checkmark, a dot, tally mark, etc) on each cell as you announce it, to keep track. You can also cut out each item, place them in a bag and pull words from the bag.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
 1. hoogbouwwijken
 2. suburbs
 3. CBD
 4. urbanisatie
 5. 19e-eeuwse wijken
 6. compacte stad
 7. herstructurering
 8. primate city
 9. megastad
 10. opbouw van de stad
 11. krottenwijken
 12. Nederland
 13. binnenstad
 14. Vinex-wijken
 15. verstedelijkingsgraad
 16. renovatie
 17. stedelijk netwerk
 18. agglomeratie
 19. woningdichtheid
 20. verzorgingsgebied
 21. sanering
 22. stadsgewest
 23. Free!
 24. Groene Hart
 25. stedelijk gebied
 26. hoofdstad
 27. verkeer
 28. Randstad
 29. voorzieningenniveau
 30. suburbanisatie
 31. steden
 32. stad
 33. verstedelijkingstempo
 34. wereldstad
 35. laagbouwwijken