"Kan je me[naamworst] evenaangeven?"Vadertrommeltop buikOma isweer degarnalen-expert"De AlbertHeijn isnog open""We hebbenwel echtweer te veelvlees"Het raamgaat openDespekjeszijn op"Ik hebook nogheel veelsausjes""Hè nou ikvind het welweer gezellighoor"De Heerverschijnt"We kunnenmorgen nogwel eenkeer""Vleesjescremeren"Frank tript wanter wordt weeriets in zijnpannetjegegooid wat hijniet wilde"DIT ISMIJNPANNETJE"WAARZIJN DEUIENBruce blijft jehypnotiserendaankijken"Volgend jaarkopen wemaar éénvleesschotel"De pannen-koekenworden weervergetenVader gaatwandelenmet Bruceom "ruimte temaken"Er valteen glasomIetsbrandtaan"Ik zit totm'n huigtoegevuld""Als je nogiets mist danmoet je hetmaar evenzeggen""MORGENWEET JEALLES""Kan je me[naamworst] evenaangeven?"Vadertrommeltop buikOma isweer degarnalen-expert"De AlbertHeijn isnog open""We hebbenwel echtweer te veelvlees"Het raamgaat openDespekjeszijn op"Ik hebook nogheel veelsausjes""Hè nou ikvind het welweer gezellighoor"De Heerverschijnt"We kunnenmorgen nogwel eenkeer""Vleesjescremeren"Frank tript wanter wordt weeriets in zijnpannetjegegooid wat hijniet wilde"DIT ISMIJNPANNETJE"WAARZIJN DEUIENBruce blijft jehypnotiserendaankijken"Volgend jaarkopen wemaar éénvleesschotel"De pannen-koekenworden weervergetenVader gaatwandelenmet Bruceom "ruimte temaken"Er valteen glasomIetsbrandtaan"Ik zit totm'n huigtoegevuld""Als je nogiets mist danmoet je hetmaar evenzeggen""MORGENWEET JEALLES"

DE GROTE VAN DER BIJL//ENTER GOURMET - Call List

(Print) Use this randomly generated list as your call list when playing the game. There is no need to say the BINGO column name. Place some kind of mark (like an X, a checkmark, a dot, tally mark, etc) on each cell as you announce it, to keep track. You can also cut out each item, place them in a bag and pull words from the bag.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
 1. "Kan je me [naam worst] even aangeven?"
 2. Vader trommelt op buik
 3. Oma is weer de garnalen-expert
 4. "De Albert Heijn is nog open"
 5. "We hebben wel echt weer te veel vlees"
 6. Het raam gaat open
 7. De spekjes zijn op
 8. "Ik heb ook nog heel veel sausjes"
 9. "Hè nou ik vind het wel weer gezellig hoor"
 10. De Heer verschijnt
 11. "We kunnen morgen nog wel een keer"
 12. "Vleesjes cremeren"
 13. Frank tript want er wordt weer iets in zijn pannetje gegooid wat hij niet wilde
 14. "DIT IS MIJN PANNETJE"
 15. WAAR ZIJN DE UIEN
 16. Bruce blijft je hypnotiserend aankijken
 17. "Volgend jaar kopen we maar één vleesschotel"
 18. De pannen-koeken worden weer vergeten
 19. Vader gaat wandelen met Bruce om "ruimte te maken"
 20. Er valt een glas om
 21. Iets brandt aan
 22. "Ik zit tot m'n huig toe gevuld"
 23. "Als je nog iets mist dan moet je het maar even zeggen"
 24. "MORGEN WEET JE ALLES"