líneanavíocuotacaseríoMaríainocuovacíoraízcaobaoblicuoinviernoarqueólogoaéreozoológicovoceríooídocaídaabiertocacaomielmenguómontepíoataúdpaísacuosobravíoestíobaúlresiduobaldíotierradietabienindividuocorríadormíaconfíoduodenoteatroantiguomaízfieltiendaambientehéroedeseocielolíneanavíocuotacaseríoMaríainocuovacíoraízcaobaoblicuoinviernoarqueólogoaéreozoológicovoceríooídocaídaabiertocacaomielmenguómontepíoataúdpaísacuosobravíoestíobaúlresiduobaldíotierradietabienindividuocorríadormíaconfíoduodenoteatroantiguomaízfieltiendaambientehéroedeseocielo

Bingo HIATO-DIPTONGO - Call List

(Print) Use this randomly generated list as your call list when playing the game. Place some kind of mark (like an X, a checkmark, a dot, tally mark, etc) on each cell as you announce it, to keep track. You can also cut out each item, place them in a bag and pull words from the bag.


1
I
2
I
3
I
4
I
5
I
6
G
7
G
8
N
9
N
10
I
11
B
12
I
13
B
14
B
15
N
16
N
17
N
18
I
19
N
20
I
21
B
22
B
23
G
24
G
25
N
26
B
27
G
28
G
29
N
30
G
31
B
32
I
33
G
34
B
35
B
36
I
37
N
38
G
39
G
40
N
41
B
42
N
43
N
44
B
45
B
46
I
47
G
 1. I-línea
 2. I-navío
 3. I-cuota
 4. I-caserío
 5. I-María
 6. G-inocuo
 7. G-vacío
 8. N-raíz
 9. N-caoba
 10. I-oblicuo
 11. B-invierno
 12. I-arqueólogo
 13. B-aéreo
 14. B-zoológico
 15. N-vocerío
 16. N-oído
 17. N-caída
 18. I-abierto
 19. N-cacao
 20. I-miel
 21. B-menguó
 22. B-montepío
 23. G-ataúd
 24. G-país
 25. N-acuoso
 26. B-bravío
 27. G-estío
 28. G-baúl
 29. N-residuo
 30. G-baldío
 31. B-tierra
 32. I-dieta
 33. G-bien
 34. B-individuo
 35. B-corría
 36. I-dormía
 37. N-confío
 38. G-duodeno
 39. G-teatro
 40. N-antiguo
 41. B-maíz
 42. N-fiel
 43. N-tienda
 44. B-ambiente
 45. B-héroe
 46. I-deseo
 47. G-cielo