DE IK KAN BETERNIET NAAST HEMGAANZITTENBEWEGINGIF WE STAYTOGETHER WE CANSURVIVEBEWEGINGKLASSE!DEZORGZAMEBEWEGINGDE BREDEVISIEBEWEGINGDIT HAD IKAL ZIENAANKOMENDELUISTERBEWEGINGHOLDTHELINE!DE IK MAAKHET WEERGOED METJEBEWEGINGHEB IK HETTRUCJE METDEPOLITIEPETAL LATENZIEN?IK SNAP NIKS VANONDERWIJS ENDAAR BEN IKTROTS OP. IK BENDISTRICTCHEFGEWEESTDE JIJ MOET EVENSTOPPEN METPRATENBEWEGINGDE IK GA EENCONFRONTATIEOP DE STOEPUIT DE WEGBEWEGINGWATZEGJE?VOORUITOMDAT JIJHET BENT: IKLEG HET NOGEEN KEER UITHAD IKDIT ALEENSGEZEGD?HETABCOKE: IKLEG HET JENOG EENKEER UITDE WAARSTAAT DEDOMBEWEGING?DE WEGAAN DIEKANT OPBEWEGINGDAT ZEG IK, IKBENDISTRICTSCHEFGEWEESTDE STOPEVEN METPRATENAT TRAPDESTOEREATBEWEGINGIK LEGHET JENOG EENKEER UITDE IK KAN BETERNIET NAAST HEMGAANZITTENBEWEGINGIF WE STAYTOGETHER WE CANSURVIVEBEWEGINGKLASSE!DEZORGZAMEBEWEGINGDE BREDEVISIEBEWEGINGDIT HAD IKAL ZIENAANKOMENDELUISTERBEWEGINGHOLDTHELINE!DE IK MAAKHET WEERGOED METJEBEWEGINGHEB IK HETTRUCJE METDEPOLITIEPETAL LATENZIEN?IK SNAP NIKS VANONDERWIJS ENDAAR BEN IKTROTS OP. IK BENDISTRICTCHEFGEWEESTDE JIJ MOET EVENSTOPPEN METPRATENBEWEGINGDE IK GA EENCONFRONTATIEOP DE STOEPUIT DE WEGBEWEGINGWATZEGJE?VOORUITOMDAT JIJHET BENT: IKLEG HET NOGEEN KEER UITHAD IKDIT ALEENSGEZEGD?HETABCOKE: IKLEG HET JENOG EENKEER UITDE WAARSTAAT DEDOMBEWEGING?DE WEGAAN DIEKANT OPBEWEGINGDAT ZEG IK, IKBENDISTRICTSCHEFGEWEESTDE STOPEVEN METPRATENAT TRAPDESTOEREATBEWEGINGIK LEGHET JENOG EENKEER UIT

DE PETER GIELING BINGOKAART - Call List

(Print) Use this randomly generated list as your call list when playing the game. There is no need to say the BINGO column name. Place some kind of mark (like an X, a checkmark, a dot, tally mark, etc) on each cell as you announce it, to keep track. You can also cut out each item, place them in a bag and pull words from the bag.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
 1. DE IK KAN BETER NIET NAAST HEM GAAN ZITTENBEWEGING
 2. IF WE STAY TOGETHER WE CAN SURVIVEBEWEGING
 3. KLASSE!
 4. DE ZORGZAME BEWEGING
 5. DE BREDE VISIEBEWEGING
 6. DIT HAD IK AL ZIEN AANKOMEN
 7. DE LUISTER BEWEGING
 8. HOLD THE LINE!
 9. DE IK MAAK HET WEER GOED MET JE BEWEGING
 10. HEB IK HET TRUCJE MET DE POLITIEPET AL LATEN ZIEN?
 11. IK SNAP NIKS VAN ONDERWIJS EN DAAR BEN IK TROTS OP. IK BEN DISTRICTCHEF GEWEEST
 12. DE JIJ MOET EVEN STOPPEN MET PRATENBEWEGING
 13. DE IK GA EEN CONFRONTATIE OP DE STOEP UIT DE WEG BEWEGING
 14. WAT ZEG JE?
 15. VOORUIT OMDAT JIJ HET BENT: IK LEG HET NOG EEN KEER UIT
 16. HAD IK DIT AL EENS GEZEGD?
 17. HET ABC
 18. OKE: IK LEG HET JE NOG EEN KEER UIT
 19. DE WAAR STAAT DE DOM BEWEGING?
 20. DE WE GAAN DIE KANT OP BEWEGING
 21. DAT ZEG IK, IK BEN DISTRICTSCHEF GEWEEST
 22. DE STOP EVEN MET PRATEN AT TRAP
 23. DE STOERE AT BEWEGING
 24. IK LEG HET JE NOG EEN KEER UIT