MeishuKeZhongwenShangHePengyouXu,pengYinyueTi yuXuexiaoWanWoWanyou xiZaiLaoshiWoyouMeishuKeZhongwenShangHePengyouXu,pengYinyueTi yuXuexiaoWanWoWanyou xiZaiLaoshiWoyou

Untitled Bingo4 - Call List

(Print) Use this randomly generated list as your call list when playing the game. There is no need to say the BINGO column name. Place some kind of mark (like an X, a checkmark, a dot, tally mark, etc) on each cell as you announce it, to keep track. You can also cut out each item, place them in a bag and pull words from the bag.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
 1. Mei shu
 2. Ke
 3. Zhong wen
 4. Shang
 5. He
 6. Peng you
 7. Xu, peng
 8. Yin yue
 9. Ti yu
 10. Xue xiao
 11. Wan
 12. Wo
 13. Wan you xi
 14. Zai
 15. Lao shi
 16. Wo you