Oh, iedereen injouw klas magdat? Jammer, jijbent nietiedereen.'Omdatik hetzeg!Ik tel tot drie!Eeeheen….teweeeee…drrrrrrrKijken doe jemet je ogen,niet met jehanden.Deur dicht!Ben je somsin de kerkgeboren?Ik gooi dietelefoonhet raamuit!Schieteensop!Je krijgtnog eensvierkanteogen.Kinderen inAfrika, diehebben pashonger.Het is hiergeenhotel.Laat jeagendamaareens zien.Licht uitals jewegggaat.'Die trui,heb je dienu alweeraan?Ben je nouhelemaalbetoeterd?Ik doe ditniet om jete pesten.Leg diesmartphoneeens weg!Wat ja?Japapa.Ik zie aanje neusdat je liegtJe mag geenchips, wantwe gaan zoeten.En watzeg jedan...?Ik ben tochzekerSinterklaasniet.Wacht maartot je laterzelf kinderenhebt.Het maaktme niet uitwie erbegon.Heb je jehuiswerkal af?Het geldgroeit meniet op derug.Toen ik zooud wasals jij...Jasaan!Je kijktmet jeneus.En watzeg jedan?Hoe vaakmoet ik ditnogzeggen?Laatstewaarschuwing!Oh, iedereen injouw klas magdat? Jammer, jijbent nietiedereen.'Omdatik hetzeg!Ik tel tot drie!Eeeheen….teweeeee…drrrrrrrKijken doe jemet je ogen,niet met jehanden.Deur dicht!Ben je somsin de kerkgeboren?Ik gooi dietelefoonhet raamuit!Schieteensop!Je krijgtnog eensvierkanteogen.Kinderen inAfrika, diehebben pashonger.Het is hiergeenhotel.Laat jeagendamaareens zien.Licht uitals jewegggaat.'Die trui,heb je dienu alweeraan?Ben je nouhelemaalbetoeterd?Ik doe ditniet om jete pesten.Leg diesmartphoneeens weg!Wat ja?Japapa.Ik zie aanje neusdat je liegtJe mag geenchips, wantwe gaan zoeten.En watzeg jedan...?Ik ben tochzekerSinterklaasniet.Wacht maartot je laterzelf kinderenhebt.Het maaktme niet uitwie erbegon.Heb je jehuiswerkal af?Het geldgroeit meniet op derug.Toen ik zooud wasals jij...Jasaan!Je kijktmet jeneus.En watzeg jedan?Hoe vaakmoet ik ditnogzeggen?Laatstewaarschuwing!

Irritante ouder Bingo - De irritantste opmerkingen van ouders - Call List

(Print) Use this randomly generated list as your call list when playing the game. There is no need to say the BINGO column name. Place some kind of mark (like an X, a checkmark, a dot, tally mark, etc) on each cell as you announce it, to keep track. You can also cut out each item, place them in a bag and pull words from the bag.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 1. Oh, iedereen in jouw klas mag dat? Jammer, jij bent niet iedereen.'
 2. Omdat ik het zeg!
 3. Ik tel tot drie! Eeeheen…. teweeeee…drrrrrrr
 4. Kijken doe je met je ogen, niet met je handen.
 5. Deur dicht! Ben je soms in de kerk geboren?
 6. Ik gooi die telefoon het raam uit!
 7. Schiet eens op!
 8. Je krijgt nog eens vierkante ogen.
 9. Kinderen in Afrika, die hebben pas honger.
 10. Het is hier geen hotel.
 11. Laat je agenda maar eens zien.
 12. Licht uit als je wegggaat.'
 13. Die trui, heb je die nu alweer aan?
 14. Ben je nou helemaal betoeterd?
 15. Ik doe dit niet om je te pesten.
 16. Leg die smartphone eens weg!
 17. Wat ja? Ja papa.
 18. Ik zie aan je neus dat je liegt
 19. Je mag geen chips, want we gaan zo eten.
 20. En wat zeg je dan...?
 21. Ik ben toch zeker Sinterklaas niet.
 22. Wacht maar tot je later zelf kinderen hebt.
 23. Het maakt me niet uit wie er begon.
 24. Heb je je huiswerk al af?
 25. Het geld groeit me niet op de rug.
 26. Toen ik zo oud was als jij...
 27. Jas aan!
 28. Je kijkt met je neus.
 29. En wat zeg je dan?
 30. Hoe vaak moet ik dit nog zeggen?
 31. Laatste waarschuwing!