Biết cách xâydựng quan hệ. Họcó thể hòa đồngvà làm quen vớingười lạ một cáchdễ dàng.Hay bị coi làquá cẩntrọng khi đưara quyếtđịnh.Người khôngbao giờ muathứ mình khôngcần, kể cả nếumình rất muốn.Thích ngồi với bạnbè ở quán cà phê,nói chuyện, chiasẻ, bàn tán vàlắng nghe bạn bèhàng giờ đồng hồ.Yêu thíchthiên nhiên,thích đi bộvà cắm trại.Là người ưamạo hiểm,luôn thíchđược thửsức.Yêu thích âmnhạc. Cuộcsống của họluôn cần có mộtbài nhạc nền.Thích có thời gianriêng tư để nghỉngơi, đọc sáchvà/hoặc dành thờigian cho những đammê riêng của mình.Viết hàng ngàyhoặc phần lớncác ngày. Cóviết nhật kýhoặc viết blog.Yêu màu sắcvà mọi thứliên quan nhưtranh vẽ, đồthủ công.Yêu thíchvà khôngbao giờ ngạitranh luận.Giỏi việc tự sửachữa các thứvới bất cứ côngcụ hoặc vật liệugì có sẵn.Theo dõibản tinhàngngày.Rất thích tháocác thứ ra đểxem chúngđược làm nhưthế nào rồi lắplại như cũ.Tâm trạng củangười này cóthể bị ảnhhưởng bởi âmnhạc xungquanh.Biết cách giảiquyết vấn đề –Nói cho cùng, vấnđề nào chẳng cóbài giải đúngkhông?Biết cách xâydựng quan hệ. Họcó thể hòa đồngvà làm quen vớingười lạ một cáchdễ dàng.Hay bị coi làquá cẩntrọng khi đưara quyếtđịnh.Người khôngbao giờ muathứ mình khôngcần, kể cả nếumình rất muốn.Thích ngồi với bạnbè ở quán cà phê,nói chuyện, chiasẻ, bàn tán vàlắng nghe bạn bèhàng giờ đồng hồ.Yêu thíchthiên nhiên,thích đi bộvà cắm trại.Là người ưamạo hiểm,luôn thíchđược thửsức.Yêu thích âmnhạc. Cuộcsống của họluôn cần có mộtbài nhạc nền.Thích có thời gianriêng tư để nghỉngơi, đọc sáchvà/hoặc dành thờigian cho những đammê riêng của mình.Viết hàng ngàyhoặc phần lớncác ngày. Cóviết nhật kýhoặc viết blog.Yêu màu sắcvà mọi thứliên quan nhưtranh vẽ, đồthủ công.Yêu thíchvà khôngbao giờ ngạitranh luận.Giỏi việc tự sửachữa các thứvới bất cứ côngcụ hoặc vật liệugì có sẵn.Theo dõibản tinhàngngày.Rất thích tháocác thứ ra đểxem chúngđược làm nhưthế nào rồi lắplại như cũ.Tâm trạng củangười này cóthể bị ảnhhưởng bởi âmnhạc xungquanh.Biết cách giảiquyết vấn đề –Nói cho cùng, vấnđề nào chẳng cóbài giải đúngkhông?

Untitled Bingo - Call List

(Print) Use this randomly generated list as your call list when playing the game. There is no need to say the BINGO column name. Place some kind of mark (like an X, a checkmark, a dot, tally mark, etc) on each cell as you announce it, to keep track. You can also cut out each item, place them in a bag and pull words from the bag.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
 1. Biết cách xây dựng quan hệ. Họ có thể hòa đồng và làm quen với người lạ một cách dễ dàng.
 2. Hay bị coi là quá cẩn trọng khi đưa ra quyết định.
 3. Người không bao giờ mua thứ mình không cần, kể cả nếu mình rất muốn.
 4. Thích ngồi với bạn bè ở quán cà phê, nói chuyện, chia sẻ, bàn tán và lắng nghe bạn bè hàng giờ đồng hồ.
 5. Yêu thích thiên nhiên, thích đi bộ và cắm trại.
 6. Là người ưa mạo hiểm, luôn thích được thử sức.
 7. Yêu thích âm nhạc. Cuộc sống của họ luôn cần có một bài nhạc nền.
 8. Thích có thời gian riêng tư để nghỉ ngơi, đọc sách và/hoặc dành thời gian cho những đam mê riêng của mình.
 9. Viết hàng ngày hoặc phần lớn các ngày. Có viết nhật ký hoặc viết blog.
 10. Yêu màu sắc và mọi thứ liên quan như tranh vẽ, đồ thủ công.
 11. Yêu thích và không bao giờ ngại tranh luận.
 12. Giỏi việc tự sửa chữa các thứ với bất cứ công cụ hoặc vật liệu gì có sẵn.
 13. Theo dõi bản tin hàng ngày.
 14. Rất thích tháo các thứ ra để xem chúng được làm như thế nào rồi lắp lại như cũ.
 15. Tâm trạng của người này có thể bị ảnh hưởng bởi âm nhạc xung quanh.
 16. Biết cách giải quyết vấn đề – Nói cho cùng, vấn đề nào chẳng có bài giải đúng không?