Alles komttoch noggoedDeburgemeesterkan nietacterenSpandoek'ZwartePiet isracisme'BN'erin bijrolDieuwertjemaakt zichzorgenMeerpolitie inbeeld danPietenEenburgeroorlogbreekt uitJeroenzingt detekstverkeerdJennyDouwesEen grapvoor grotemensenDeverbindingaan boordvalt wegKick OutZwartePietJohn Jonesis zwartgeschminktPepernotenSinterklaaszegt 'Daghoor'DestoombootgaatverkeerdEenroetveegkindEenhuilendkindSint klimtmoeizaamop paardFreekdeJongeDecadeauszijn kwijtAangepastesinterklaasliedjesSint noemtrandomkindernamenEenzwarteSinterklaasEen naammet eenwoordspelingAlles komttoch noggoedDeburgemeesterkan nietacterenSpandoek'ZwartePiet isracisme'BN'erin bijrolDieuwertjemaakt zichzorgenMeerpolitie inbeeld danPietenEenburgeroorlogbreekt uitJeroenzingt detekstverkeerdJennyDouwesEen grapvoor grotemensenDeverbindingaan boordvalt wegKick OutZwartePietJohn Jonesis zwartgeschminktPepernotenSinterklaaszegt 'Daghoor'DestoombootgaatverkeerdEenroetveegkindEenhuilendkindSint klimtmoeizaamop paardFreekdeJongeDecadeauszijn kwijtAangepastesinterklaasliedjesSint noemtrandomkindernamenEenzwarteSinterklaasEen naammet eenwoordspeling

Intochtbingo - Call List

(Print) Use this randomly generated list as your call list when playing the game. There is no need to say the BINGO column name. Place some kind of mark (like an X, a checkmark, a dot, tally mark, etc) on each cell as you announce it, to keep track. You can also cut out each item, place them in a bag and pull words from the bag.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
 1. Alles komt toch nog goed
 2. De burgemeester kan niet acteren
 3. Spandoek 'Zwarte Piet is racisme'
 4. BN'er in bijrol
 5. Dieuwertje maakt zich zorgen
 6. Meer politie in beeld dan Pieten
 7. Een burgeroorlog breekt uit
 8. Jeroen zingt de tekst verkeerd
 9. Jenny Douwes
 10. Een grap voor grote mensen
 11. De verbinding aan boord valt weg
 12. Kick Out Zwarte Piet
 13. John Jones is zwart geschminkt
 14. Pepernoten
 15. Sinterklaas zegt 'Dag hoor'
 16. De stoomboot gaat verkeerd
 17. Een roetveegkind
 18. Een huilend kind
 19. Sint klimt moeizaam op paard
 20. Freek de Jonge
 21. De cadeaus zijn kwijt
 22. Aangepaste sinterklaasliedjes
 23. Sint noemt random kindernamen
 24. Een zwarte Sinterklaas
 25. Een naam met een woordspeling