iemandbegint overzijn/haarnieuwe auto'ik zoekhet evenop google''je hebttoch altijdte veel hé'het glas iszo vet datje niet zietwat erin zitiemandeet jouwvlees op'mag ikhetzout?''wil er nogiemandstokbrood?''dit kan ikniet lezenzonderbril'iemand laatzijn vleesaanbranden'ik benniet zo'ngrote eter'vlees ligtte vroegop debakplaatgrap over hetopeten vanAmaretto enGin'kijk je welgoed ofde kipgaar is?''daar hebik nog eensocial dealbon van'er wordteen slechtewoordgrapgemaakt'het is niksmetWillemIIhé?''kan ikergensmeehelpen?'de gastvrouwloopt 10xnaar dekeukeniemandvergeetzijnpannetjeer valteen glaswijn om'is dezevanmij?'iemandbrandt zijnvingers aanhet pannetjeiemandgebruiktde term'vleesje'iemandknoeit detafelonderiemandbegint overzijn/haarnieuwe auto'ik zoekhet evenop google''je hebttoch altijdte veel hé'het glas iszo vet datje niet zietwat erin zitiemandeet jouwvlees op'mag ikhetzout?''wil er nogiemandstokbrood?''dit kan ikniet lezenzonderbril'iemand laatzijn vleesaanbranden'ik benniet zo'ngrote eter'vlees ligtte vroegop debakplaatgrap over hetopeten vanAmaretto enGin'kijk je welgoed ofde kipgaar is?''daar hebik nog eensocial dealbon van'er wordteen slechtewoordgrapgemaakt'het is niksmetWillemIIhé?''kan ikergensmeehelpen?'de gastvrouwloopt 10xnaar dekeukeniemandvergeetzijnpannetjeer valteen glaswijn om'is dezevanmij?'iemandbrandt zijnvingers aanhet pannetjeiemandgebruiktde term'vleesje'iemandknoeit detafelonder

Kerst 2018 - Call List

(Print) Use this randomly generated list as your call list when playing the game. There is no need to say the BINGO column name. Place some kind of mark (like an X, a checkmark, a dot, tally mark, etc) on each cell as you announce it, to keep track. You can also cut out each item, place them in a bag and pull words from the bag.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
 1. iemand begint over zijn/haar nieuwe auto
 2. 'ik zoek het even op google'
 3. 'je hebt toch altijd te veel hé'
 4. het glas is zo vet dat je niet ziet wat erin zit
 5. iemand eet jouw vlees op
 6. 'mag ik het zout?'
 7. 'wil er nog iemand stokbrood?'
 8. 'dit kan ik niet lezen zonder bril'
 9. iemand laat zijn vlees aanbranden
 10. 'ik ben niet zo'n grote eter'
 11. vlees ligt te vroeg op de bakplaat
 12. grap over het opeten van Amaretto en Gin
 13. 'kijk je wel goed of de kip gaar is?'
 14. 'daar heb ik nog een social deal bon van'
 15. er wordt een slechte woordgrap gemaakt
 16. 'het is niks met WillemII hé?'
 17. 'kan ik ergens mee helpen?'
 18. de gastvrouw loopt 10x naar de keuken
 19. iemand vergeet zijn pannetje
 20. er valt een glas wijn om
 21. 'is deze van mij?'
 22. iemand brandt zijn vingers aan het pannetje
 23. iemand gebruikt de term 'vleesje'
 24. iemand knoeit de tafel onder