Ik vindnatuur-/scheikundeinteressantIk werkgraag metcomputersIk wilnaar deNAVOIk ga graaggestructureerdaan het werkIk gadezelfdekant op alsmijn oudersIk vind hetinteressanthoe deaarde werktImport/exportinteresseertmijIk wil ietsmetmensendoenIk ga lateriets mettoneeldoenIk werkgraag metplantenen/of dierenIk wordmijn eigenbaasIk wil laterevenementenorganiserenIk vind hetleuk omsamen tewerkenIk bengeinteresseerdin talenHet lijkt mijleuk omvoor de klaste staanIk bengeinteresseerdin het breinIk wil ietsmet zorg &welzijngaan doenIk krijglater mijneigenbedrijfIk wil ineen teamgaanwerkenIk hou ervanompraktischbezig te zijnMijn interesse ligt bijeconomische/juridischevraagstukkenIk wil ietsmetlandbouwgaan doenIk ga inde ICTIk bengeinteresseerdin hetmensenlijklichaamIk vindnatuur-/scheikundeinteressantIk werkgraag metcomputersIk wilnaar deNAVOIk ga graaggestructureerdaan het werkIk gadezelfdekant op alsmijn oudersIk vind hetinteressanthoe deaarde werktImport/exportinteresseertmijIk wil ietsmetmensendoenIk ga lateriets mettoneeldoenIk werkgraag metplantenen/of dierenIk wordmijn eigenbaasIk wil laterevenementenorganiserenIk vind hetleuk omsamen tewerkenIk bengeinteresseerdin talenHet lijkt mijleuk omvoor de klaste staanIk bengeinteresseerdin het breinIk wil ietsmet zorg &welzijngaan doenIk krijglater mijneigenbedrijfIk wil ineen teamgaanwerkenIk hou ervanompraktischbezig te zijnMijn interesse ligt bijeconomische/juridischevraagstukkenIk wil ietsmetlandbouwgaan doenIk ga inde ICTIk bengeinteresseerdin hetmensenlijklichaam

TOEKOMST BINGO - Call List

(Print) Use this randomly generated list as your call list when playing the game. There is no need to say the BINGO column name. Place some kind of mark (like an X, a checkmark, a dot, tally mark, etc) on each cell as you announce it, to keep track. You can also cut out each item, place them in a bag and pull words from the bag.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
 1. Ik vind natuur-/scheikunde interessant
 2. Ik werk graag met computers
 3. Ik wil naar de NAVO
 4. Ik ga graag gestructureerd aan het werk
 5. Ik ga dezelfde kant op als mijn ouders
 6. Ik vind het interessant hoe de aarde werkt
 7. Import/export interesseert mij
 8. Ik wil iets met mensen doen
 9. Ik ga later iets met toneel doen
 10. Ik werk graag met planten en/of dieren
 11. Ik word mijn eigen baas
 12. Ik wil later evenementen organiseren
 13. Ik vind het leuk om samen te werken
 14. Ik ben geinteresseerd in talen
 15. Het lijkt mij leuk om voor de klas te staan
 16. Ik ben geinteresseerd in het brein
 17. Ik wil iets met zorg & welzijn gaan doen
 18. Ik krijg later mijn eigen bedrijf
 19. Ik wil in een team gaan werken
 20. Ik hou ervan om praktisch bezig te zijn
 21. Mijn interesse ligt bij economische/juridische vraagstukken
 22. Ik wil iets met landbouw gaan doen
 23. Ik ga in de ICT
 24. Ik ben geinteresseerd in het mensenlijk lichaam