סוסיםheartגְּמַלִּ֔יםמכותמשֶׁ֔האֹכֶלשניםחֲמֹרִים֙חמשבניישראלתנ"ךדֶּ֖בֶרעשרחַיָהיהודיםלאטובמִצְרַיִםבָּקָ֖רימיםמשחררפַּרְעֹ֑הסבלמלךצֹּ֑אןסוסיםheartגְּמַלִּ֔יםמכותמשֶׁ֔האֹכֶלשניםחֲמֹרִים֙חמשבניישראלתנ"ךדֶּ֖בֶרעשרחַיָהיהודיםלאטובמִצְרַיִםבָּקָ֖רימיםמשחררפַּרְעֹ֑הסבלמלךצֹּ֑אן

(Bingo) דֶּ֖בֶר- בינגו - Call List

(Print) Use this randomly generated list as your call list when playing the game. There is no need to say the BINGO column name. Place some kind of mark (like an X, a checkmark, a dot, tally mark, etc) on each cell as you announce it, to keep track. You can also cut out each item, place them in a bag and pull words from the bag.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
 1. סוסים
 2. heart
 3. גְּמַלִּ֔ים
 4. מכות
 5. משֶׁ֔ה
 6. אֹכֶל
 7. שנים
 8. חֲמֹרִים֙
 9. חמש
 10. בני ישראל
 11. תנ"ך
 12. דֶּ֖בֶר
 13. עשר
 14. חַיָה
 15. יהודים
 16. לא טוב
 17. מִצְרַיִם
 18. בָּקָ֖ר
 19. ימים
 20. משחרר
 21. פַּרְעֹ֑ה
 22. סבל
 23. מלך
 24. צֹּ֑אן