chú xī除夕niángāo年糕guònián过年chūn jié春节jí xiáng吉祥rú yì如意mǎ guà马褂xīn yī fu新衣服bài nián拜年hóngbāo红包yuè láiyuè hǎo越来愈好píngguǒ苹果dà jí dà lì大吉大利yā suìqián压岁钱chūnlián春联gōng xǐ fācái恭喜发财píng ān平安guò niánhǎo过年好jiǎo zi饺子jú zi桔子zhǔnbèi准备zhūnián猪年qí páo旗袍tuányuán团圆chú xī除夕niángāo年糕guònián过年chūn jié春节jí xiáng吉祥rú yì如意mǎ guà马褂xīn yī fu新衣服bài nián拜年hóngbāo红包yuè láiyuè hǎo越来愈好píngguǒ苹果dà jí dà lì大吉大利yā suìqián压岁钱chūnlián春联gōng xǐ fācái恭喜发财píng ān平安guò niánhǎo过年好jiǎo zi饺子jú zi桔子zhǔnbèi准备zhūnián猪年qí páo旗袍tuányuán团圆

春节 - Call List

(Print) Use this randomly generated list as your call list when playing the game. There is no need to say the BINGO column name. Place some kind of mark (like an X, a checkmark, a dot, tally mark, etc) on each cell as you announce it, to keep track. You can also cut out each item, place them in a bag and pull words from the bag.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
 1. chú xī 除夕
 2. nián gāo 年糕
 3. guò nián 过年
 4. chūn jié 春节
 5. jí xiáng 吉祥
 6. rú yì 如意
 7. mǎ guà 马褂
 8. xīn yī fu 新衣服
 9. bài nián 拜年
 10. hóng bāo 红包
 11. yuè lái yuè hǎo 越来愈好
 12. píng guǒ 苹果
 13. dà jí dà lì 大吉大利
 14. yā suì qián 压岁钱
 15. chūn lián 春联
 16. gōng xǐ fā cái 恭喜发财
 17. píng ān 平安
 18. guò nián hǎo 过年好
 19. jiǎo zi 饺子
 20. jú zi 桔子
 21. zhǔn bèi 准备
 22. zhū nián 猪年
 23. qí páo 旗袍
 24. tuán yuán 团圆