Elien verteltdat ze eenzatte autistis.Mathieuis zat.Shpatelis zat.Kikimuilt.Elienis zat.Lorenzodenkt dat hijsexy aan hetdansen is.Miekemorstbier.Ankervertelt eenmop.Valerie isverdwenen.Kristofis zat.Je zietiemandmet eenpornosnor.Shpatelmuilt.Er wordteen flesdrankgekocht.VanAckermuilt.Toon gaatrandomschuren.Toonis zat.Iemand komtongevraagdbij onsdansen.Hanne zegt "is dahier eennegerbijeenkomst".Miekemuilt.Lisemuilt.Elise zegtdat zezich oudvoelt.Je zietiemandvan +60jaar.Paard laataan haartettenzitten.Kiki danstalsof haarhoofd erafvalt.Elien verteltdat ze eenzatte autistis.Mathieuis zat.Shpatelis zat.Kikimuilt.Elienis zat.Lorenzodenkt dat hijsexy aan hetdansen is.Miekemorstbier.Ankervertelt eenmop.Valerie isverdwenen.Kristofis zat.Je zietiemandmet eenpornosnor.Shpatelmuilt.Er wordteen flesdrankgekocht.VanAckermuilt.Toon gaatrandomschuren.Toonis zat.Iemand komtongevraagdbij onsdansen.Hanne zegt "is dahier eennegerbijeenkomst".Miekemuilt.Lisemuilt.Elise zegtdat zezich oudvoelt.Je zietiemandvan +60jaar.Paard laataan haartettenzitten.Kiki danstalsof haarhoofd erafvalt.

Nieuwjaarsbingo! - Call List

(Print) Use this randomly generated list as your call list when playing the game. There is no need to say the BINGO column name. Place some kind of mark (like an X, a checkmark, a dot, tally mark, etc) on each cell as you announce it, to keep track. You can also cut out each item, place them in a bag and pull words from the bag.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
 1. Elien vertelt dat ze een zatte autist is.
 2. Mathieu is zat.
 3. Shpatel is zat.
 4. Kiki muilt.
 5. Elien is zat.
 6. Lorenzo denkt dat hij sexy aan het dansen is.
 7. Mieke morst bier.
 8. Anker vertelt een mop.
 9. Valerie is verdwenen.
 10. Kristof is zat.
 11. Je ziet iemand met een pornosnor.
 12. Shpatel muilt.
 13. Er wordt een fles drank gekocht.
 14. Van Acker muilt.
 15. Toon gaat random schuren.
 16. Toon is zat.
 17. Iemand komt ongevraagd bij ons dansen.
 18. Hanne zegt "is da hier een negerbijeenkomst".
 19. Mieke muilt.
 20. Lise muilt.
 21. Elise zegt dat ze zich oud voelt.
 22. Je ziet iemand van +60 jaar.
 23. Paard laat aan haar tetten zitten.
 24. Kiki danst alsof haar hoofd eraf valt.