Amiladoet haarhappydanceDanique gaatlos opsnollebollekesMarc zingtmee meteendisneyliedjeJolijnvertelt eenwiskundeverhaalIemand vraagtom een penom iets doorte krassen opz’n bingokaartSandernoemtNynke(inca)PabloWIjnfestijnwordtgementionedAndreeawins agame ofbeerpongJeroenadt eenbiertjeSander haatop mensendie wijndrinkenAmilaverdwijntom terokenDanique doetietsacrobatischals zedronken isSanderdrinktwijnCynthiabespreektwiskundemet Jolijniemand isz’nopladervergetenJolijnsnapt tnietRosannementionedhetreisverhaalvan renesseNienkenoemtNynke(inca)PabloKatja tiktdicht opietsJeroenmaakt eengrap overvorkenKatja staateen halfuur onderdoucheKatjadanst opde tafelKiki moethuilen vanhet lachenNynke laathaar telefoonvallen (Bonus:in de wc)Freekneemteen shotjeFreek eeteenpannekoekRosanneklaagt overhaar lonelyreis naarvolendamAndreeazoned outbecause theconversationwas in DutchNienkevraagt eennummertjeaanBritt vindtiets kut enbegint teklagenDe instawordtgeupdateJolijnzingtEr staat eenescalatiemixopSarahdoet eenshotjeNynkeeet eenharingCynthia steltvoor om eenspelletje tedoenIemandvindteen iceHugohaalt znhand doorzn haarIemandraakt z’nbingokaartkwijtAmiladoet haarhappydanceDanique gaatlos opsnollebollekesMarc zingtmee meteendisneyliedjeJolijnvertelt eenwiskundeverhaalIemand vraagtom een penom iets doorte krassen opz’n bingokaartSandernoemtNynke(inca)PabloWIjnfestijnwordtgementionedAndreeawins agame ofbeerpongJeroenadt eenbiertjeSander haatop mensendie wijndrinkenAmilaverdwijntom terokenDanique doetietsacrobatischals zedronken isSanderdrinktwijnCynthiabespreektwiskundemet Jolijniemand isz’nopladervergetenJolijnsnapt tnietRosannementionedhetreisverhaalvan renesseNienkenoemtNynke(inca)PabloKatja tiktdicht opietsJeroenmaakt eengrap overvorkenKatja staateen halfuur onderdoucheKatjadanst opde tafelKiki moethuilen vanhet lachenNynke laathaar telefoonvallen (Bonus:in de wc)Freekneemteen shotjeFreek eeteenpannekoekRosanneklaagt overhaar lonelyreis naarvolendamAndreeazoned outbecause theconversationwas in DutchNienkevraagt eennummertjeaanBritt vindtiets kut enbegint teklagenDe instawordtgeupdateJolijnzingtEr staat eenescalatiemixopSarahdoet eenshotjeNynkeeet eenharingCynthia steltvoor om eenspelletje tedoenIemandvindteen iceHugohaalt znhand doorzn haarIemandraakt z’nbingokaartkwijt

Teamweekend Bingo - Call List

(Print) Use this randomly generated list as your call list when playing the game. There is no need to say the BINGO column name. Place some kind of mark (like an X, a checkmark, a dot, tally mark, etc) on each cell as you announce it, to keep track. You can also cut out each item, place them in a bag and pull words from the bag.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
 1. Amila doet haar happy dance
 2. Danique gaat los op snollebollekes
 3. Marc zingt mee met een disneyliedje
 4. Jolijn vertelt een wiskunde verhaal
 5. Iemand vraagt om een pen om iets door te krassen op z’n bingokaart
 6. Sander noemt Nynke (inca)Pablo
 7. WIjnfestijn wordt gementioned
 8. Andreea wins a game of beerpong
 9. Jeroen adt een biertje
 10. Sander haat op mensen die wijn drinken
 11. Amila verdwijnt om te roken
 12. Danique doet iets acrobatisch als ze dronken is
 13. Sander drinkt wijn
 14. Cynthia bespreekt wiskunde met Jolijn
 15. iemand is z’n oplader vergeten
 16. Jolijn snapt t niet
 17. Rosanne mentioned het reisverhaal van renesse
 18. Nienke noemt Nynke (inca)Pablo
 19. Katja tikt dicht op iets
 20. Jeroen maakt een grap over vorken
 21. Katja staat een half uur onder douche
 22. Katja danst op de tafel
 23. Kiki moet huilen van het lachen
 24. Nynke laat haar telefoon vallen (Bonus: in de wc)
 25. Freek neemt een shotje
 26. Freek eet een pannekoek
 27. Rosanne klaagt over haar lonely reis naar volendam
 28. Andreea zoned out because the conversation was in Dutch
 29. Nienke vraagt een nummertje aan
 30. Britt vindt iets kut en begint te klagen
 31. De insta wordt geupdate
 32. Jolijn zingt
 33. Er staat een escalatiemix op
 34. Sarah doet een shotje
 35. Nynke eet een haring
 36. Cynthia stelt voor om een spelletje te doen
 37. Iemand vindt een ice
 38. Hugo haalt zn hand door zn haar
 39. Iemand raakt z’n bingokaart kwijt