12-18/minuutbloedsomloopdoor hetlichaammaximaleinademingbloedsomloopdoor delongenlongbuisjesverbindingtussenkeelholte enmiddenoorneustussenschotjelongvliezenruimte metlucht waargeengasuitwisselingiszintuigcellenin aorta enhalsslagaderrodebloedcellenluchtpijpvertakkingendekweefselsluit deneus af bijslikkenlongblaasjesmiddenrifdekweefselmetrilharensluit deluchtpijpaf bijslikkenluchtpijpvervoertzuurstof inhet bloedbloedplaatjesneusbijholteswittebloedcellengrotelichaamsslagadervolume datachterblijftna maximaleuitademinghersendeelstuurtademhalingaandekweefselmet dunneplattecellenschilkraakbeenbij de manstrottenhoofd12-18/minuutbloedsomloopdoor hetlichaammaximaleinademingbloedsomloopdoor delongenlongbuisjesverbindingtussenkeelholte enmiddenoorneustussenschotjelongvliezenruimte metlucht waargeengasuitwisselingiszintuigcellenin aorta enhalsslagaderrodebloedcellenluchtpijpvertakkingendekweefselsluit deneus af bijslikkenlongblaasjesmiddenrifdekweefselmetrilharensluit deluchtpijpaf bijslikkenluchtpijpvervoertzuurstof inhet bloedbloedplaatjesneusbijholteswittebloedcellengrotelichaamsslagadervolume datachterblijftna maximaleuitademinghersendeelstuurtademhalingaandekweefselmet dunneplattecellenschilkraakbeenbij de manstrottenhoofd

anfy, thema 8, vig - Call List

(Print) Use this randomly generated list as your call list when playing the game. There is no need to say the BINGO column name. Place some kind of mark (like an X, a checkmark, a dot, tally mark, etc) on each cell as you announce it, to keep track. You can also cut out each item, place them in a bag and pull words from the bag.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 1. 12-18/minuut
 2. bloedsomloop door het lichaam
 3. maximale inademing
 4. bloedsomloop door de longen
 5. longbuisjes
 6. verbinding tussen keelholte en middenoor
 7. neustussenschotje
 8. longvliezen
 9. ruimte met lucht waar geen gasuitwisseling is
 10. zintuigcellen in aorta en halsslagader
 11. rode bloedcellen
 12. luchtpijpvertakkingen
 13. dekweefsel
 14. sluit de neus af bij slikken
 15. longblaasjes
 16. middenrif
 17. dekweefsel met rilharen
 18. sluit de luchtpijp af bij slikken
 19. luchtpijp
 20. vervoert zuurstof in het bloed
 21. bloedplaatjes
 22. neusbijholtes
 23. witte bloedcellen
 24. grote lichaamsslagader
 25. volume dat achterblijft na maximale uitademing
 26. hersendeel stuurt ademhaling aan
 27. dekweefsel met dunne platte cellen
 28. schilkraakbeen bij de man
 29. strottenhoofd