SÉABRARÓNGORAILLENATHAIRLÉAMARMONCAÍCROGALLEILIFINTTÍOGARLASAIRÉANANTALÓPBEARBÁNDOBHAREACHSÍOTAPIONGAINLEONULCHABHÁNCANGARÚSRÓNBHEANNACHSIORÁF

Ainmhithe sa Zú - Call List

(Print) Use this randomly generated list as your call list when playing the game. There is no need to say the BINGO column name. Place some kind of mark (like an X, a checkmark, a dot, tally mark, etc) on each cell as you announce it, to keep track. You can also cut out each item, place them in a bag and pull words from the bag.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
 1. SÉABRA
 2. RÓN
 3. GORAILLE
 4. NATHAIR
 5. LÉAMAR
 6. MONCAÍ
 7. CROGALL
 8. EILIFINT
 9. TÍOGAR
 10. LASAIRÉAN
 11. ANTALÓP
 12. BEAR BÁN
 13. DOBHAREACH
 14. SÍOTA
 15. PIONGAIN
 16. LEON
 17. ULCHABHÁN
 18. CANGARÚ
 19. SRÓNBHEANNACH
 20. SIORÁF