Let'sdance-The CatsMet devlam in depijp-HenkWijngaardDewoonboot-SteffEkkelWeekend-Earth&FireEr staat eenpaard in degang- Andrévan DuinLove mejust a littlebit more-Dolly DotsHeb jeeven voormij-FransBauerIk kan hetniet allen-de DijkSaturdaynight-Herman BroodVenus-ShockingBleuIk meen't- AndréHazesHet land vanMaas enWaal-Boudewijnde GrootDe Bom-DoeMaarGisterenheeft zij mijverlaten-Koos AlbertsStart meup-RollingStonesDromen zijnbedrog-MarcoBorsato't dondert enhet bliksemt-GuusMeeuwisEen beetjeverliefd-AndréHazesOerendhard-NORMAALIk heb de helenacht liggendromen-Wolter KroesNights inwhite satin-The MoodyBleusRosanne-Nick&SimonStiekemgedanst-ToontjelagerShe likesweed-Tee SetAls demorgen isgekomen-Jan Smit't kleine caféaan dehaven-VaderAbrahamMonAmour-BZNCasanova-LUVI want tohold yourhand-TheBeatlesDag zusterUrsula-Rob deNijsIk krijg eenheel apartgevoel vanbinnen-CorrieKoningsBohemianRapsody-QUEENDing-a-Dong-TeachInParadise by thedashboardlight-Meat loafMaak meGek-GerardJolingDancingQueen-ABBA

SWINGO - Call List

(Print) Use this randomly generated list as your call list when playing the game. Place some kind of mark (like an X, a checkmark, a dot, tally mark, etc) on each cell as you announce it, to keep track. You can also cut out each item, place them in a bag and pull words from the bag.


1
B
2
I
3
B
4
N
5
I
6
N
7
N
8
G
9
G
10
B
11
I
12
G
13
G
14
N
15
G
16
I
17
G
18
G
19
N
20
B
21
G
22
B
23
I
24
N
25
I
26
B
27
N
28
I
29
B
30
G
31
B
32
N
33
N
34
B
35
I
36
I
 1. B-Let's dance-The Cats
 2. I-Met de vlam in de pijp-Henk Wijngaard
 3. B-De woonboot- Steff Ekkel
 4. N-Weekend- Earth&Fire
 5. I-Er staat een paard in de gang- André van Duin
 6. N-Love me just a little bit more- Dolly Dots
 7. N-Heb je even voor mij-Frans Bauer
 8. G-Ik kan het niet allen- de Dijk
 9. G-Saturdaynight-Herman Brood
 10. B-Venus- Shocking Bleu
 11. I-Ik meen 't- André Hazes
 12. G-Het land van Maas en Waal- Boudewijn de Groot
 13. G-De Bom- Doe Maar
 14. N-Gisteren heeft zij mij verlaten-Koos Alberts
 15. G-Start me up-Rolling Stones
 16. I-Dromen zijn bedrog-Marco Borsato
 17. G-'t dondert en het bliksemt-Guus Meeuwis
 18. G-Een beetje verliefd- André Hazes
 19. N-Oerend hard-NORMAAL
 20. B-Ik heb de hele nacht liggen dromen-Wolter Kroes
 21. G-Nights in white satin-The Moody Bleus
 22. B-Rosanne- Nick&Simon
 23. I-Stiekem gedanst-Toontje lager
 24. N-She likes weed- Tee Set
 25. I-Als de morgen is gekomen-Jan Smit
 26. B-'t kleine café aan de haven-Vader Abraham
 27. N-Mon Amour- BZN
 28. I-Casanova- LUV
 29. B-I want to hold your hand-The Beatles
 30. G-Dag zuster Ursula- Rob de Nijs
 31. B-Ik krijg een heel apart gevoel van binnen-Corrie Konings
 32. N-Bohemian Rapsody- QUEEN
 33. N-Ding-a-Dong- TeachIn
 34. B-Paradise by the dashboardlight- Meat loaf
 35. I-Maak me Gek- Gerard Joling
 36. I-Dancing Queen-ABBA