ไก่แจ้นกสัตวานกนางนวลนกแขกเต้านกแก้วนกสร้อยทองนกดุเหว่านกเอี้ยงนกกาเหว่านกกาคะแนนฟรีนกกระจิบนกเพราะเธอไม่เอาไก้ฟ้านกสาลิกานกเค้าแมวไก่แจ้นกสัตวานกนางนวลนกแขกเต้านกแก้วนกสร้อยทองนกดุเหว่านกเอี้ยงนกกาเหว่านกกาคะแนนฟรีนกกระจิบนกเพราะเธอไม่เอาไก้ฟ้านกสาลิกานกเค้าแมว

บินโก... - Call List

(Print) Use this randomly generated list as your call list when playing the game. Place some kind of mark (like an X, a checkmark, a dot, tally mark, etc) on each cell as you announce it, to keep track. You can also cut out each item, place them in a bag and pull words from the bag.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
 1. ก-ไก่แจ้
 2. น-นกสัตวา
 3. น-นกนางนวล
 4. น-นกแขกเต้า
 5. ก-นกแก้ว
 6. น-นกสร้อยทอง
 7. ก-นกดุเหว่า
 8. น-นกเอี้ยง
 9. ก-นกกาเหว่า
 10. ก-นกกา
 11. ก-คะแนนฟรี
 12. น-นกกระจิบ
 13. ก-นกเพราะเธอไม่เอา
 14. น-ไก้ฟ้า
 15. น-นกสาลิกา
 16. ก-นกเค้าแมว