แม่ชีทีวีกาแฟหนูมือถือสำลีเฮฮาทะเลทาสีเวทีปูนาสะดือศาลากีฬาราชินีเกเรถูขากระสือหมูเวลาอีการาชาฝากาชะนีแม่ชีทีวีกาแฟหนูมือถือสำลีเฮฮาทะเลทาสีเวทีปูนาสะดือศาลากีฬาราชินีเกเรถูขากระสือหมูเวลาอีการาชาฝากาชะนี

Untitled Bingo - Call List

(Print) Use this randomly generated list as your call list when playing the game. There is no need to say the BINGO column name. Place some kind of mark (like an X, a checkmark, a dot, tally mark, etc) on each cell as you announce it, to keep track. You can also cut out each item, place them in a bag and pull words from the bag.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
 1. แม่ชี
 2. ทีวี
 3. กาแฟ
 4. หนู
 5. มือถือ
 6. สำลี
 7. เฮฮา
 8. ทะเล
 9. ทาสี
 10. เวที
 11. ปูนา
 12. สะดือ
 13. ศาลา
 14. กีฬา
 15. ราชินี
 16. เกเร
 17. ถูขา
 18. กระสือ
 19. หมู
 20. เวลา
 21. อีกา
 22. ราชา
 23. ฝากา
 24. ชะนี