Uit het legeGraafsefollikel groeithet gelelichaamLH stimuleerthet vrijkomenvan de eiceluit het follikelbaarmoederslijmvlies, middelste deel van debaarmoederDe aanmaak enrijping van ééneicel gebeurtéén keer permaandZaadcellen, Vocht uitzaadblaasjes, Vocht uit deprostaat,heeft tot gevolg datdebaarmoederslijmvliesafgestoten wordtstimuleert hetbaarmoederslijmvlieszich klaar te makenvoor de innestelingvan de bevruchteeicelDe concentratieprogesteron ishet hoogst eenweek na deeisprongLHprogesteronFSHLHVoorraadzaadcellen isnog nietgevormd bijde geboorteAanmaaknieuwezaadcellen gaattot op hogeleeftijd door.In deeierstok vindtdan deeisprongplaatsStimuleert eerst dehypofyse om LH (enFSH) af te geven->ovulatie, remt daarna dehypofyse om LH enFSH af te gevenCervix =onderstedeelOestrogenen,Progesteronbaarmoeder(uterus), eileiders (tubaeuterinae), eierstokken (ovaria)menstruatiebaarmoederslijmvliesgaat meer slijmafscheiden enbereidt zich voor opeen mogelijkezwangerschappuntvormigekop met dekern van dezaadcelrijping van dezaadcellen(spermatogenese), aanmaakmannelijkehormonenhet vervoeren vande eicellen uit deeierstok naar debaarmoeder, waarbijde trilharen de eicelin de goede richtinghelpende slijmlaagin debaarmoederwordtafgestoten

Bingo geslachtsorganen - Call List

(Print) Use this randomly generated list as your call list when playing the game. There is no need to say the BINGO column name. Place some kind of mark (like an X, a checkmark, a dot, tally mark, etc) on each cell as you announce it, to keep track. You can also cut out each item, place them in a bag and pull words from the bag.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
 1. Uit het lege Graafse follikel groeit het gele lichaam
 2. LH stimuleert het vrijkomen van de eicel uit het follikel
 3. baarmoederslijmvlies, middelste deel van de baarmoeder
 4. De aanmaak en rijping van één eicel gebeurt één keer per maand
 5. Zaadcellen, Vocht uit zaadblaasjes, Vocht uit de prostaat,
 6. heeft tot gevolg dat de baarmoederslijmvlies afgestoten wordt
 7. stimuleert het baarmoederslijmvlies zich klaar te maken voor de innesteling van de bevruchte eicel
 8. De concentratie progesteron is het hoogst een week na de eisprong
 9. LH
 10. progesteron
 11. FSH LH
 12. Voorraad zaadcellen is nog niet gevormd bij de geboorte
 13. Aanmaak nieuwe zaadcellen gaat tot op hoge leeftijd door.
 14. In de eierstok vindt dan de eisprong plaats
 15. Stimuleert eerst de hypofyse om LH (en FSH) af te geven->ovulatie, remt daarna de hypofyse om LH en FSH af te geven
 16. Cervix = onderste deel
 17. Oestrogenen, Progesteron
 18. baarmoeder (uterus), eileiders (tubae uterinae), eierstokken (ovaria)
 19. menstruatie
 20. baarmoederslijmvlies gaat meer slijm afscheiden en bereidt zich voor op een mogelijke zwangerschap
 21. puntvormige kop met de kern van de zaadcel
 22. rijping van de zaadcellen (spermatogenese), aanmaak mannelijke hormonen
 23. het vervoeren van de eicellen uit de eierstok naar de baarmoeder, waarbij de trilharen de eicel in de goede richting helpen
 24. de slijmlaag in de baarmoeder wordt afgestoten