YlvadiskaruppAmy ger ebok (bonusom egen) ijulklappVörtbröds-frågas tasuppFree!Ylva ger"bara någotlitet" somjulklappPappa fårstressöver köketHanna blirbedd attspelacelloBjörn/Williamsomnarpå soffanMaj flexarsinalaxrullarPapparåkarförsägabingotFamiljenmissarfärjan påväg hemBjörn oco.kommerefter 1Björnväljer ejbjörnmuggAtt det ej ärsnö tas uppinom den1st minutenVi missaråtminstonede första 3min av KalleankaDisa drarinnan denförsta gästenkommit inYlvadiskaruppAmy ger ebok (bonusom egen) ijulklappVörtbröds-frågas tasuppFree!Ylva ger"bara någotlitet" somjulklappPappa fårstressöver köketHanna blirbedd attspelacelloBjörn/Williamsomnarpå soffanMaj flexarsinalaxrullarPapparåkarförsägabingotFamiljenmissarfärjan påväg hemBjörn oco.kommerefter 1Björnväljer ejbjörnmuggAtt det ej ärsnö tas uppinom den1st minutenVi missaråtminstonede första 3min av KalleankaDisa drarinnan denförsta gästenkommit in

Welanders Julaftonsbingo - Call List

(Print) Use this randomly generated list as your call list when playing the game. Place some kind of mark (like an X, a checkmark, a dot, tally mark, etc) on each cell as you announce it, to keep track. You can also cut out each item, place them in a bag and pull words from the bag.


1
B
2
N
3
N
4
N
5
B
6
G
7
B
8
G
9
I
10
I
11
I
12
I
13
G
14
G
15
N
16
B
 1. B-Ylva diskar upp
 2. N-Amy ger e bok (bonus om egen) i julklapp
 3. N-Vörtbröds-frågas tas upp
 4. N-Free!
 5. B-Ylva ger "bara något litet" som julklapp
 6. G-Pappa får stress över köket
 7. B-Hanna blir bedd att spela cello
 8. G-Björn/ William somnar på soffan
 9. I-Maj flexar sina laxrullar
 10. I-Pappa råkar försäga bingot
 11. I-Familjen missar färjan på väg hem
 12. I-Björn o co. kommer efter 1
 13. G-Björn väljer ej björnmugg
 14. G-Att det ej är snö tas upp inom den 1st minuten
 15. N-Vi missar åtminstone de första 3 min av Kalle anka
 16. B-Disa drar innan den första gästen kommit in