23 DUIKENIN DE ZEEgebroedersko39 tweeemmertjesWATER halenjan vanbrusselband8 BOTENannagebroedersko50 zomer inZEELANDsaskia enserge47 yellowSUBMARINEthe beatles15 dasBOOTU9614 dansenaan ZEEblof26 JACQUESCOUSTEAUswimming withDOLPHINS35SHIPWRECKEDalestorm17 deMOSSELmankinderlied33OXYGENheadhunterz21 do theBARTmanthesimpsons40 vierkleineVISJES ddcompany1 aan deKUSTblof28 lopen ophet WATERmarcoborsato &sita3 alle eendjeszwemmen inhet WATERdd company48 ZEEËNvan tijdguusmeeuwis41 walk likeanEGYPTIANthe bangles37 smoke onthe WATERDEEP purple32 ode toRENEween16 DEEPBLUEOCEANS30MESSAGEIN ABOTTLE thepolice45 WIJGAANDUIKENpiet PIRAAT42 walkonWATERmilk inc.2ADEMnoodlinda, roos,jessica18 diep in deZEE kleineZEEMEERMIN34 SCUBADIVEr.kay, drearias24 happytogethertheTURTLES46WRECKingball mileycyrus27 justBREATHEpearl jam25 hardertoBREATHEmaroon 538 toeter op mijnWATERSCOOTERgebroeders ko29MERMAIDtrain12BUDDYhollyweezer19 DIVEedsheeran31OCEAANracoon10BREATHEtheprodigy13 daar bij deWATERKANTdeHAVENzangers9BRABANTsenachten zijnlang arieribbens44WATERlooabba4 als hetGOLFTde DIJK5 babySHARKpinkfong6 BELGIËhet goededoel36 SIGNSsnoopdog, justintimberlake22 drillINSTRUCTORCAPTAIN jack49 Zie gindskomt deSTOOMBOOTsinterklaas20DIVING intoo deepnerdout7 BLUB ikben eenVIS k343WATERfallstlc11BUBBELbadtim schalkx23 DUIKENIN DE ZEEgebroedersko39 tweeemmertjesWATER halenjan vanbrusselband8 BOTENannagebroedersko50 zomer inZEELANDsaskia enserge47 yellowSUBMARINEthe beatles15 dasBOOTU9614 dansenaan ZEEblof26 JACQUESCOUSTEAUswimming withDOLPHINS35SHIPWRECKEDalestorm17 deMOSSELmankinderlied33OXYGENheadhunterz21 do theBARTmanthesimpsons40 vierkleineVISJES ddcompany1 aan deKUSTblof28 lopen ophet WATERmarcoborsato &sita3 alle eendjeszwemmen inhet WATERdd company48 ZEEËNvan tijdguusmeeuwis41 walk likeanEGYPTIANthe bangles37 smoke onthe WATERDEEP purple32 ode toRENEween16 DEEPBLUEOCEANS30MESSAGEIN ABOTTLE thepolice45 WIJGAANDUIKENpiet PIRAAT42 walkonWATERmilk inc.2ADEMnoodlinda, roos,jessica18 diep in deZEE kleineZEEMEERMIN34 SCUBADIVEr.kay, drearias24 happytogethertheTURTLES46WRECKingball mileycyrus27 justBREATHEpearl jam25 hardertoBREATHEmaroon 538 toeter op mijnWATERSCOOTERgebroeders ko29MERMAIDtrain12BUDDYhollyweezer19 DIVEedsheeran31OCEAANracoon10BREATHEtheprodigy13 daar bij deWATERKANTdeHAVENzangers9BRABANTsenachten zijnlang arieribbens44WATERlooabba4 als hetGOLFTde DIJK5 babySHARKpinkfong6 BELGIËhet goededoel36 SIGNSsnoopdog, justintimberlake22 drillINSTRUCTORCAPTAIN jack49 Zie gindskomt deSTOOMBOOTsinterklaas20DIVING intoo deepnerdout7 BLUB ikben eenVIS k343WATERfallstlc11BUBBELbadtim schalkx

Brabant/Sealand Diving nieuwjaar 2020 - Call List

(Print) Use this randomly generated list as your call list when playing the game. There is no need to say the BINGO column name. Place some kind of mark (like an X, a checkmark, a dot, tally mark, etc) on each cell as you announce it, to keep track. You can also cut out each item, place them in a bag and pull words from the bag.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
 1. 23 DUIKEN IN DE ZEE gebroeders ko
 2. 39 twee emmertjes WATER halen jan van brusselband
 3. 8 BOTEN anna gebroeders ko
 4. 50 zomer in ZEELAND saskia en serge
 5. 47 yellow SUBMARINE the beatles
 6. 15 das BOOT U96
 7. 14 dansen aan ZEE blof
 8. 26 JACQUES COUSTEAU swimming with DOLPHINS
 9. 35 SHIPWRECKED alestorm
 10. 17 de MOSSELman kinderlied
 11. 33 OXYGEN headhunterz
 12. 21 do the BARTman the simpsons
 13. 40 vier kleine VISJES dd company
 14. 1 aan de KUST blof
 15. 28 lopen op het WATER marco borsato & sita
 16. 3 alle eendjes zwemmen in het WATER dd company
 17. 48 ZEEËN van tijd guus meeuwis
 18. 41 walk like an EGYPTIAN the bangles
 19. 37 smoke on the WATER DEEP purple
 20. 32 ode to RENE ween
 21. 16 DEEP BLUE OCEANS
 22. 30 MESSAGE IN A BOTTLE the police
 23. 45 WIJ GAAN DUIKEN piet PIRAAT
 24. 42 walk on WATER milk inc.
 25. 2 ADEMnood linda, roos, jessica
 26. 18 diep in de ZEE kleine ZEEMEERMIN
 27. 34 SCUBA DIVE r.kay, dre arias
 28. 24 happy together the TURTLES
 29. 46 WRECKing ball miley cyrus
 30. 27 just BREATHE pearl jam
 31. 25 harder to BREATHE maroon 5
 32. 38 toeter op mijn WATERSCOOTER gebroeders ko
 33. 29 MERMAID train
 34. 12 BUDDY holly weezer
 35. 19 DIVE ed sheeran
 36. 31 OCEAAN racoon
 37. 10 BREATHE the prodigy
 38. 13 daar bij de WATERKANT de HAVENzangers
 39. 9 BRABANTse nachten zijn lang arie ribbens
 40. 44 WATERloo abba
 41. 4 als het GOLFT de DIJK
 42. 5 baby SHARK pinkfong
 43. 6 BELGIË het goede doel
 44. 36 SIGNS snoop dog, justin timberlake
 45. 22 drill INSTRUCTOR CAPTAIN jack
 46. 49 Zie ginds komt de STOOMBOOT sinterklaas
 47. 20 DIVING in too deep nerdout
 48. 7 BLUB ik ben een VIS k3
 49. 43 WATERfalls tlc
 50. 11 BUBBELbad tim schalkx