18 diep in deZEE kleineZEEMEERMIN24 happytogethertheTURTLES48 ZEEËNvan tijdguusmeeuwis12BUDDYhollyweezer25 hardertoBREATHEmaroon 545 WIJGAANDUIKENpiet PIRAAT33OXYGENheadhunterz5 babySHARKpinkfong17 deMOSSELmankinderlied50 zomer inZEELANDsaskia enserge47 yellowSUBMARINEthe beatles3 alle eendjeszwemmen inhet WATERdd company42 walkonWATERmilk inc.20DIVING intoo deepnerdout37 smoke onthe WATERDEEP purple2ADEMnoodlinda, roos,jessica19 DIVEedsheeran41 walk likeanEGYPTIANthe bangles38 toeter op mijnWATERSCOOTERgebroeders ko7 BLUB ikben eenVIS k326 JACQUESCOUSTEAUswimming withDOLPHINS16 DEEPBLUEOCEANS44WATERlooabba15 dasBOOTU964 als hetGOLFTde DIJK49 Zie gindskomt deSTOOMBOOTsinterklaas29MERMAIDtrain13 daar bij deWATERKANTdeHAVENzangers30MESSAGEIN ABOTTLE thepolice40 vierkleineVISJES ddcompany21 do theBARTmanthesimpsons36 SIGNSsnoopdog, justintimberlake6 BELGIËhet goededoel9BRABANTsenachten zijnlang arieribbens27 justBREATHEpearl jam32 ode toRENEween28 lopen ophet WATERmarcoborsato &sita43WATERfallstlc10BREATHEtheprodigy39 tweeemmertjesWATER halenjan vanbrusselband8 BOTENannagebroedersko34 SCUBADIVEr.kay, drearias31OCEAANracoon46WRECKingball mileycyrus35SHIPWRECKEDalestorm23 DUIKENIN DE ZEEgebroedersko11BUBBELbadtim schalkx22 drillINSTRUCTORCAPTAIN jack1 aan deKUSTblof14 dansenaan ZEEblof

Brabant/Sealand Diving nieuwjaar 2020 - Call List

(Print) Use this randomly generated list as your call list when playing the game. There is no need to say the BINGO column name. Place some kind of mark (like an X, a checkmark, a dot, tally mark, etc) on each cell as you announce it, to keep track. You can also cut out each item, place them in a bag and pull words from the bag.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
 1. 18 diep in de ZEE kleine ZEEMEERMIN
 2. 24 happy together the TURTLES
 3. 48 ZEEËN van tijd guus meeuwis
 4. 12 BUDDY holly weezer
 5. 25 harder to BREATHE maroon 5
 6. 45 WIJ GAAN DUIKEN piet PIRAAT
 7. 33 OXYGEN headhunterz
 8. 5 baby SHARK pinkfong
 9. 17 de MOSSELman kinderlied
 10. 50 zomer in ZEELAND saskia en serge
 11. 47 yellow SUBMARINE the beatles
 12. 3 alle eendjes zwemmen in het WATER dd company
 13. 42 walk on WATER milk inc.
 14. 20 DIVING in too deep nerdout
 15. 37 smoke on the WATER DEEP purple
 16. 2 ADEMnood linda, roos, jessica
 17. 19 DIVE ed sheeran
 18. 41 walk like an EGYPTIAN the bangles
 19. 38 toeter op mijn WATERSCOOTER gebroeders ko
 20. 7 BLUB ik ben een VIS k3
 21. 26 JACQUES COUSTEAU swimming with DOLPHINS
 22. 16 DEEP BLUE OCEANS
 23. 44 WATERloo abba
 24. 15 das BOOT U96
 25. 4 als het GOLFT de DIJK
 26. 49 Zie ginds komt de STOOMBOOT sinterklaas
 27. 29 MERMAID train
 28. 13 daar bij de WATERKANT de HAVENzangers
 29. 30 MESSAGE IN A BOTTLE the police
 30. 40 vier kleine VISJES dd company
 31. 21 do the BARTman the simpsons
 32. 36 SIGNS snoop dog, justin timberlake
 33. 6 BELGIË het goede doel
 34. 9 BRABANTse nachten zijn lang arie ribbens
 35. 27 just BREATHE pearl jam
 36. 32 ode to RENE ween
 37. 28 lopen op het WATER marco borsato & sita
 38. 43 WATERfalls tlc
 39. 10 BREATHE the prodigy
 40. 39 twee emmertjes WATER halen jan van brusselband
 41. 8 BOTEN anna gebroeders ko
 42. 34 SCUBA DIVE r.kay, dre arias
 43. 31 OCEAAN racoon
 44. 46 WRECKing ball miley cyrus
 45. 35 SHIPWRECKED alestorm
 46. 23 DUIKEN IN DE ZEE gebroeders ko
 47. 11 BUBBELbad tim schalkx
 48. 22 drill INSTRUCTOR CAPTAIN jack
 49. 1 aan de KUST blof
 50. 14 dansen aan ZEE blof