Byt ettklädesplaggmed någonHålla etttal i minst20sekunderDra dittbästa skämtför alla påsittningenGe enkram tillalla iGörUGe någonenkindpussBjud enfrämlingpå endrinkGå på toamed någonman intekännerTa matfrån någonannanstallrikPrata enannandialekt ändin egenKlipp dinkompishårBjud uppnågon ochdansasalsaSjungnågot sominte står isånghäftetBerättaen rolighistoriaGe enkomplimangtill någon somsitter vid ettannat bordTa en bildmedbeyonceAvslöjaenhemlighetByt ettklädesplaggmed någonHålla etttal i minst20sekunderDra dittbästa skämtför alla påsittningenGe enkram tillalla iGörUGe någonenkindpussBjud enfrämlingpå endrinkGå på toamed någonman intekännerTa matfrån någonannanstallrikPrata enannandialekt ändin egenKlipp dinkompishårBjud uppnågon ochdansasalsaSjungnågot sominte står isånghäftetBerättaen rolighistoriaGe enkomplimangtill någon somsitter vid ettannat bordTa en bildmedbeyonceAvslöjaenhemlighet

GörUs Superhäftiga Bingo! - Call List

(Print) Use this randomly generated list as your call list when playing the game. There is no need to say the BINGO column name. Place some kind of mark (like an X, a checkmark, a dot, tally mark, etc) on each cell as you announce it, to keep track. You can also cut out each item, place them in a bag and pull words from the bag.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
 1. Byt ett klädesplagg med någon
 2. Hålla ett tal i minst 20 sekunder
 3. Dra ditt bästa skämt för alla på sittningen
 4. Ge en kram till alla i GörU
 5. Ge någon en kindpuss
 6. Bjud en främling på en drink
 7. Gå på toa med någon man inte känner
 8. Ta mat från någon annans tallrik
 9. Prata en annan dialekt än din egen
 10. Klipp din kompis hår
 11. Bjud upp någon och dansa salsa
 12. Sjung något som inte står i sånghäftet
 13. Berätta en rolig historia
 14. Ge en komplimang till någon som sitter vid ett annat bord
 15. Ta en bild med beyonce
 16. Avslöja en hemlighet